Uwarunkowania wykorzystania witryn internetowych operatorów komórkowych w Polsce

Witold Stefan Chmielarz, Konrad Łuczak

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest analiza uwarunkowań wykorzystania witryn internetowych operatorów komórkowych dostarczających usługi dla użytkowników urządzeń mobilnych z punktu widzenia klienta. Jest to ostatnie z cyklu badań dotyczących sfery mobilnej uzupełniające analizy poprzednie z zakresu wykorzystania urządzeń mobilnych, aplikacji mobilnych i serwisów je dostarczających. Zawarte w opracowaniu wyniki doświadczeń koncentrują się wokół serwisów internetowych operatorów zapewniających możliwość zarządzania dostępem i zakresem usług możliwych do realizacji na urządzeniach mobilnych. Struktura pracy składa się z przedstawienia założeń badania i pytań badawczych, opisu metodologii i próby badawczej oraz analizy porównawczej uzyskanych wyników i ich dyskusji. Badanie mające charakter jakościowy przeprowadzono na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych, stosując standaryzowaną metodę punktową do oceny wyróżnionych charakterystycznych cech serwisów.


Słowa kluczowe


urządzenia mobilne; witryny internetowe operatorów komórkowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apple ogłasza wyniki za pierwszy kwartał, 2014, www.apple.com/pl/pr/library/2014/01/27Apple-Reports-First-Quarter-Results.html [data dostępu: 10.01.2015].

Biuro Komunikacji Społecznej, Polski rynek telefonii komórkowej w 2013 r. oraz prognozy na 2014 r., 2014, www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/27898,Polski-rynek-telefonii-komorkowej-w-2013-r-oraz-prognozy-na-2014-r.pdf [data dostępu: 10.01.2015].

Chmielarz W., Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta, [w:] A. Januszewski (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 73, PSZW, Bydgoszcz 2015a.

Chmielarz W., Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, cz. 9: Inżynieria jakości produkcji i usług, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015b.

Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji witryn internetowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.

Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015, 2015, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-worldwide-2015 [data dostępu: 10.01.2015].

Forum Orange, http://opiniuj.pl/orange-free.html [data dostępu: 10.01.2015].

Forum PLUS, http://plusforum.pl/viewtopic.php?f=33&t=4940; http://opinie24.pl/t-mobile [data dostępu: 10.01.2015].

IDC, Smartphone OS Market Share, 2015, www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp [data dostępu: 10.01.2015].

Innovations in Cee Banking – Emergence of Telecom Banks in Poland, November 2014, https://bankinghub.de/innovation-digital/innovations-cee-banking-emergence-telecom-banks-poland [data dostępu: 10.01.2015].

Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, “Archives of Psychology” 1932, No.140.

Moore G.E., Cramming More Components onto Integrated Circuits, 1965, http://svmoore.pbworks.com/w/file/fetch/59055901/Gordon_Moore_1965_Article.pdf [data dostępu: 10.01.2015].

Nowak M., Spider’s Web, 2014, www.spidersweb.pl/2014/04/wszystkie-tajemnice-playa-1.html [data dostępu: 10.01.2015].

Polski rynek telefonii komórkowej 2013, www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=polski+rynek+telefonii+kom%C3%B3rkowej+2013 [data dostępu: 10.01.2015].

Rynek MNO po trzech kwartałach 2014 – kto ma 3,691 mln kart SIM?, 2014, www.telix.pl/artykul/rynek-mno-po-trzech-kwartalach-2014-kto-ma-3-691-mln-kart-sim?-3,64726.html [data dostępu: 10.01.2015].

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku. Raport z badania klientów indywidualnych, 2013, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14746 [data dostępu: 10.01.2015].

UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, 2014, www.uke.gov.pl/files/?id_plik=16757 [data dostępu: 10.01.2015].

Wątek: 8 mln kary dla P4, 2013, http://forumplay.pl/showthread.php/8048-8-mln-kary-dla-P4/page2 [data dostępu: 10.01.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.7
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:04
Data złożenia artykułu: 2015-09-30 20:39:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Witold Stefan Chmielarz, Konrad Łuczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.