Przedsiębiorstwo nowej generacji

Daria Jolanta Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Streszczenie w języku polskim


W pierwszej części artykułu przedstawiono dotychczasowe i nowe paradygmaty osiągania przewagi konkurencyjnej, których logika tworzenia wartości dla klienta odzwierciedla cztery generacje przedsiębiorstw: 1) opartych na układzie monolitycznym (kreowanie wartości „samych w sobie”), 2) opartych na układzie dualnym (dualne rozumienie wartości jako transakcji korzyści pomiędzy firmą a otoczeniem oraz firmą a klientem), 3) opartych na układzie sieciowym (tworzenie wartości w sieci relacji), 4) opartych na układzie przepływowym („bycie w strumieniu” jest ważniejsze od samego kreowania wartości). W dalszej części ukazano modele kreowania przedsiębiorstw 3.0, których gra „strumieniowania” wartości klienta jest komponowana na podstawie zarówno kreacji, jak i anihilacji przepływów informacji i wiedzy. Szczegółowo omówiono metody i scenariusze związane zwłaszcza z tym drugim aspektem, których aplikacyjność zależy od modelu biznesu danej firmy.


Słowa kluczowe


przedsiębiorstwo nowej generacji; paradygmat przepływów energii; scenariusze anihilacji informacji i wiedzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

Hołodnik D., Gra na impulsach silno i niskosygnałowych w sieciach gospodarczych, [w:] M. Noga (red.), Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Hołodnik D., Perechuda K., Symulakry społeczno-ekonomiczne jako przesłanki kryzysu gospodarczego, [w:] S. Partycki (red.), Teorie kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Kania K. Technologie informatyczne firmy 2.0, Wydawnictwo UE, Katowice 2010.

Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.

Perechuda K. (ed.), Advanced Business Models, UE, Wrocław 2015 (w druku).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.21
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:04
Data złożenia artykułu: 2015-10-01 14:43:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 449
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Daria Jolanta Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.