Enterprise of the New Generation

Daria Jolanta Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Abstract


The following problems are discussed in the paper: 1) necessity of formulating new era enterprise paradigm, 2) asymmetry of the information and knowledge flow, 3) break-even point of the effectiveness of the networking companies, 4) break-even point of the effectiveness of the information and knowledge transfer to the clients, 5) energy flow as the new management paradigm for the enterprise 3.0, 6) business game based on the information and knowledge flow – simulacric orientation, 7) information and knowledge annihilation scenarios in the 3.0 company.


Keywords


new era enterprise; energy flow paradigm; annihilation scenarios of information and knowledge

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

Hołodnik D., Gra na impulsach silno i niskosygnałowych w sieciach gospodarczych, [w:] M. Noga (red.), Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Hołodnik D., Perechuda K., Symulakry społeczno-ekonomiczne jako przesłanki kryzysu gospodarczego, [w:] S. Partycki (red.), Teorie kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Kania K. Technologie informatyczne firmy 2.0, Wydawnictwo UE, Katowice 2010.

Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.

Perechuda K. (ed.), Advanced Business Models, UE, Wrocław 2015 (w druku).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.21
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:04
Data złożenia artykułu: 2015-10-01 14:43:24


Statistics


Total abstract view - 523
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Daria Jolanta Hołodnik, Kazimierz Perechuda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.