Selection of Criteria for Assessing Quality of Information in Websites Evaluation

Katarzyna Anna Zarańska

Abstract


The main goal of the article is an attempt to define factors describing quality of information in the Internet services and rating their level of significance based on user’s preferences research. The result of the carried out analysis is a set of quality factors, which can be used in future research in website quality evaluation.


Keywords


information quality; website quality evaluation; user-centered design

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2011.

Czerwiński A., Krzesaj M., Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Dziuba D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000.

Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.

Kisielnicki J,, Gwiazda T., Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2004.

Liew A., DIKIW. Data, Information, Knowledge, Intelligence, Wisdom and their Interrelationships, “Business Management Dynamics” 2013, No. 2(10).

Stefanowicz B., Zarządzanie informacją, [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Zarańska K., Kryteria oceny jakości mobilnych wersji serwisów internetowych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.

Zborowski M., Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, Warszawa 2013a (praca doktorska).

Zborowski M., Zastosowanie elementów user-experience design w badaniu jakości wybranych serwisów WWW polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, „Informatyka @ przyszłości” 2013b.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.175
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:05
Data złożenia artykułu: 2015-10-04 13:13:32


Statistics


Total abstract view - 1141
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Katarzyna Anna Zarańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.