Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data jako technologii konwergentnych

Janusz Wielki

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii możliwości związanych ze wspólnych wykorzystaniem technologii cloud computing oraz Big Data. Kwestie te przeanalizowano z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich dotyczyła możliwości tworzenia i implementacji „chmurowych” systemów analitycznych opartych na narzędziach Big Data. Druga natomiast jest związana z kwestią wykorzystania nowych modeli biznesowych, w przypadku których chmura obliczeniowa jest ich istotnym elementem, oraz ich doskonalenia i rozwijania w oparciu o „chmurową” analitykę biznesową Big Data. W odniesieniu do obydwu technologii wskazano najważniejsze wyzwania związane tak z każdą z nich, jak i w kontekście ich wspólnego wykorzystania.


Słowa kluczowe


chmura obliczeniowa; „chmurowe” rozwiązania analityki biznesowej; modele biznesowe oparte na „chmurze”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielarz W., Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2013.

Cisco, Your Strategy for Cloud and Our Perspective, 2014, www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/cloud-infrastructure/at-a-glance-c45-730763.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

Davenport T.H., Big Data @ Work, Harvard Business School Press, Boston 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.15358/9783800648153.

Davenport T.H., Kim J., Keeping Up with the Quants, Harvard Business School Press, Boston 2013.

Dobbs R., Manyika J., Woetzel J., No Ordinary Disruption, PublicAffairs, New York 2015.

EC, Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:EN:PDF [data dostępu: 10.09.2015].

eMarketer, Germany’s ICT Professionals Focus on the Cloud, Security and Big Data, 2015, www.emarketer.com/Article/Germanys-ICT-Professionals-Focus-on-Cloud-Security-Big-Data/1011987 [data dostępu: 05.02.2015].

Gantz J., Reinsel D., The Digital Universe in 2020, 2012, www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf [data dostępu: 05.02.2015].

Gaudin S., Hybrid Cloud Adoption Set for a Big Boost in 2015, 2014, http://www.computerworld.com/article/2860980/hybrid-cloud-adoption-set-for-a-big-boost-in-2015.html [data dostępu: 18.12.2014].

Giannakouris K., Smihily M., Cloud Computing – Statistics on the Use by Enterprises, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=178.252.25.247_1433062026_72.pdf [data dostępu: 09.12.2014].

Grance T., Mell P., The NIST Definition of Cloud Computing, 2011, http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf [data dostępu: 09.12.2014].

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2013.

IDG Enterprise, 2015 Big Data and Analytics Survey, 2015, http://core0.staticworld.net/assets/2015/03/16/2015-data-and-analytics-survey.pdf [data dostępu: 09.05.2015].

Intel IT Center, Big Data in the Cloud: Converging Technologies, 2014, www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/big-data-cloud-technologies-brief.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

KPMG, Driving Performance While Managing Risk, 2014a, www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/driving-performance-while-managing-risk.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

KPMG, The Changing Landscape of Disruptive Technologies, 2014b, www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/KPMG-Global-Technology-Innovation-Insights-Fall-2014-online-secured.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

Manyika J., Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A., Disruptive Technologies: Advances that Will Transform Life, Business, and the Global Economy, May 2013, www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/disruptive-technologies [data dostępu: 10.09.2015].

Olszak C., Business Intelligence in Cloud, “Polish Journal of Management Studies” 2014, Vol. 10, No. 2.

Olavsrud T., How Cloud Computing Helps Cut Costs, Boost Profits, 2013, www.cio.com/article/2387672/service-oriented-architecture/how-cloud-computing-helps-cut-costs--boost-profits.html [data dostępu: 10.09.2015].

Oxford Economics, The Path to Value in the Cloud, 2014, www.windstreambusiness.com/resources/published-reports/the-path-to-value-in-the-cloud-strategy [data dostępu: 10.09.2015].

PWC, A Marketplace Without Boundaries?, 2015, www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2015/assets/pwc-18th-annual-global-ceo-survey-jan-2015.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

Rifkin J., The Zero Marginal Cost Society, Palgrave Macmillan, New York 2014.

Rosenzweig P., The Benefits and Limits of Decision Models, “McKinsey Quarterly” 2014, www.mckinsey.com/insights/strategy/the_benefits_and_limits_of_decision_model [data dostępu: 10.09.2015].

Stratecast, The Hidden Truth Behind Shadow IT, 2013, http://www.mcafee.com/cn/resources/reports/rp-six-trends-security.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

Thompson W., Van der Walt J., Business Intelligence in the Cloud, “SA Journal of Information Management” 2010, Vol. 12, No. 1.

Van Eecke P., Cloud Computing Legal Issues, 2013, www.isaca.org/Groups/Professional-English/cloud-computing/GroupDocuments/DLA_Cloud%20computing%20legal%20issues.pdf [data dostępu: 10.09.2015].

Wielki J., Analiza możliwości wykorzystania modelu cloud computing w kontekście redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT współczesnych organizacji, „Problemy Zarządzania” 2015, Vol. 13, nr 2(52), DOI: http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.52.16.

Wielki J., The Social and Ethical Challenges Connected With the Big Data Phenomenon, “Polish Journal of Management Studies” 2015, Vol. 11, No. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.163
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:05
Data złożenia artykułu: 2015-10-07 11:10:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 608
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Janusz Wielki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.