Proposal of the Structure of Criteria Used in Evaluation of Interface of Selected Mbanking Applications in Poland

Marek Rafał Zborowski, Konrad Łuczak

Abstract


The main objective of this article is to present the structure of criteria used in evaluation of interface of selected mbanking applications in Poland. Secondary objective is to present conversion method and selected results of survey carried out using the method. Authors present the set of criteria and justify the selection. Also, the conversion method and selected results of the survey are introduced in the paper. Subsequently, the authors present key findings of the carried out survey.


Keywords


mobile banking; criteria for quality testing; conversion method

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ash T., Strona docelowa: optymalizacja, testy, konwersja, Helion, Gliwice 2009.

Chmielarz W., Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego, „Rachunkowość Bankowa” 2008, nr 3.

Chmielarz W., Problemy projektowania struktury logicznej i grafiki stron internetowych, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego we Wrocławiu, Wrocław 2002.

Chmielarz W., Łuczak K., Bankowość mobilna w opinii użytkowników aplikacji bankowych w Polsce (w druku).

Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2011.

Chmielarz W., Zborowski M., Conversion Method in Comparative Analysis of E-Banking Services in Poland, [w:] A. Kobyliński, A. Sobczyk (eds.), Perspectives in Business Informatics Research, Springer, LNBIP 158, Warszawa 2013.

Frankowski P., Firmowa strona WWW: idee, strategia, realizacja, Helion, Gliwice 2010.

Garrett J.J., The Elements of User Experience, User-Centered Design for the Web, New Riders, Aiga, New York 2003.

Helms J.W., Arthur J.D., Hix D., Hartson H.R., A Field Study of the Wheel – a Usability Engineering Process Model, “The Journal of Systems and Software” 2006, No. 79, 2006, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2005.08.023, https://han.buw.uw.edu.pl/han/sdcom/ac.els-cdn.com/S016412120500138X/1-s2.0-S016412120500138X-main.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Iivari J., Iivari N., Varieties of User-Centredness: an Analysis of Four Systems Development Methods, “Info Systems Journal” 2011, No. 21, http://han.buw.uw.edu.pl/han/Wiley/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2575.2010.00351.x/pdf [data dostępu: 10.08.2015].

ISO 9126: International Organization for Standardization, ISO/IEC IS 9126: Information Technology – Software Product Evaluation – Quality Characteristics and Guide Lines for Their Use, Genewa 1991.

Kurs Usability, Hasło: Projektowanie doświadczeń, 2012, http://www.kursusability.pl/slownik-interactive/projektowanie-doswiadczen--ang-experience-design- [data dostępu: 10.08.2015].

Lange-Sadzińska K., Architektura informacji w praktyce, www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t053_pszw_2011_lange-sadzinska_-_architektura_informacji_w_praktyce.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Miłosz M. (red.), Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2008.

Nielsen J., Usability 101: Introduction to Usability, www.hh.se/download/18.5173bcf712de11663378000958/1297070536690/diskussionsuppgift_F5_nielsen.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Nielsen J., Usability Engineering, Academic Press, San Francisco 1993.

Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych. Projektowanie dużych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003.

Sikorski M., Interakcja człowiek – komputer, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2010.

Woźniak M., Zarządzanie tworzeniem użytecznego produktu IT – aspekt użytkownika i jego oczekiwań, [w:] J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka (red.), Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Wrycza-Bekier J., Webwriting: profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Helion, Gliwice 2010.

Yee-Loong Chong A., Mobile Commerce Usage Activities: the Roles of Demographic and Motivation Variables, “Technological Forecasting & Social Change” 2013, No. 80.

Zarańska K., Kryteria oceny jakości mobilnych wersji serwisów internetowych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.

Zborowski M., Modelowanie witryn internetowych o profilu ekonomicznym, Warszawa 2013a (praca doktorska).

Zborowski M., Zastosowanie elementów user-experience design w badaniu jakości wybranych serwisów WWW polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, „Informatyka @ przyszłości” 2013b.

Ziemba E., Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.

Ziemba E., Wybrane problemy jakości serwisów internetowych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Zurida I., Azizah J., Azlina A., Interface Design for Cultural Differences, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, No. 65 https://han.buw.uw.edu.pl/han/sdcom/ac.els-cdn.com/S1877042812051865/1-s2.0-S1877042812051865-main.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Zviran M., Glezer C., Avni I., User Satisfaction from Commercial Web Sites: the Effect of Design and Use, “Information & Management” 2006, No. 2, https://han.buw.uw.edu.pl/han/sdcom/ac.els-cdn.com/S0378720605000443/1-s2.0-S0378720605000443-main.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.183
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:05
Data złożenia artykułu: 2015-10-18 11:29:00


Statistics


Total abstract view - 1234
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Marek Rafał Zborowski, Konrad Łuczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.