Ubezpieczenie kosztów leczenia wyjeżdżających do krajów strefy tropikalnej i międzyzwrotnikowej

Stanisław Wieteska

Streszczenie w języku polskim


Od kilku lat obserwujemy wyjazdy z Polski do krajów strefy tropikalnej i międzyzwrotnikowej. Pobieżna lektura ogólnych warunków zakładów ubezpieczeń podróży zagranicznych wskazuje, że problematyka wyjazdów do tych państw jest potraktowana ogólnikowo. Jak wiadomo, każdy wyjazd do państw strefy międzyzwrotnikowej i tropikalnej wiąże się z zachorowaniami na różnego rodzaju choroby typowe dla tych regionów. W artykule naświetlamy skalę wyjazdów do tych krajów i skalę zachorowań polskich obywateli. Proponujemy także działom aktuarialnym zakładów ubezpieczeń, aby w ogólnych warunkach ubezpieczeń więcej miejsca poświęcili na ich sprecyzowanie oraz kalkulację składek. Ponadto odnosimy się do warunków kosztów leczenia w wyjazdach zagranicznych do krajów egzotycznych.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia kosztów leczenia; strefa tropikalna i międzyzwrotnikowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran D., Podróż służbowa, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2012 (październik).

Borkowski P.K., Analiza patomechanizmu duru brzusznego na przykładzie septycznego, ciężkiego przebiegu u pacjenta po powrocie z Indii, „Przegląd Epidemiologiczny” 2006, nr 60 (Supl. 2).

Duszczyk E., Talarek E., Nowe trendy w szczepieniu osób podróżujących, „Zakażenia” 2009, nr 5.

Duszczyk E., Talarek E., Wirusowe zapalenie wątroby typu A – zagrożenie dla podróżujących, „Zakażenia” 2008, nr 15 (Supl. 2).

Jagielski J., Obciążenia klimatyczne układu krążenia i sprawności fizycznej w warunkach klimatu tropikalnego, „Balneologia Polska” 1989, nr 1–4.

Jańczyk-Węgierska J., Kołasiński A., Jadalne rośliny jako potencjalna przyczyna chorób. Choroby tropikalne i pasożytnicze, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań 2010.

Kacprzyk E., Silny W., Zespół larwy wędrującej u turystów powracających z krajów strefy klimatu ciepłego, „Postępy Dermatologii i Alergologii” 2004, nr 1.

Kajfasz P., Leczenie malarii, „Zakażenia” 2007, nr 5.

Kalinowska-Nowak A., Bociąga-Jasik M., Ryzyko zarażenia malarią w czasie podróży w świetle danych Kliniki Chorób Zakaźnych w Krakowie z lat 1996–2010, „Przegląd Epidemiologiczny” 2012, nr 66.

Kimszal E., Van Damme-Ostapowicz K., Jakie informacje powinny posiadać osoby wyjeżdżające do strefy tropikalnej?, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015, nr 1.

Knap J.P., Nahorski L.W., Zgony z powodu malarii w Polsce w latach 1984–2008: próba analizy, [w:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Choroby tropikalne i pasożytnicze, Poznań, 29 września 2008 r.

Korzeniewski K., Problemy zdrowotne uczestników misji pokojowych UNTAG w Afryce, „Lekarz Wojskowy” 2009, nr 1.

Korzeniewski K., Struktura zachorowań żołnierzy misji pokojowej UNEF II na Bliskim Wschodzie, „Lekarz Wojskowy” 2009, nr 1.

Korzeniewski K., Struktura zachorowań żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie w latach 2008–2009, „Lekarz Wojskowy” 2010, nr 1.

Korzeniowski K., Zagrożenia zdrowotne w gorącej strefie klimatu, „Lekarz Wojskowy” 2005, nr 3.

Korzeniewski K., Kacprzak E., Choroby biegunkowe występujące wśród żołnierzy uczestniczących we współczesnych operacjach wojskowych, „Lekarz Wojskowy” 2010, nr 2.

Korzeniowski K., Pieruń K., Malaria – choroba osób podróżujących, „Przegląd Epidemiologiczny” 2012, nr 66.

Kuna A., Nahorski W., Niepowodzenia prewencji malarii wśród polskich podróżników – wstępna analiza, „Zakażenia” 2011, nr 2.

Kuna A., Wroczyńska A., Mayer L., Zdrowie w tropiku – poradnik dla podróżujących, „Medycyna Profilaktyczna” 2011.

Machnik A., Przyrodnicze zagrożenia dla turysty – wybrane zagrożenia, „Studia Periegetica” 2014, nr 1.

Manitius J., Przegrzanie organizmu – od omdlenia do udaru cieplnego, „Medycyna Po Dyplomie” 2007, nr 7.

Mianowany M., Bednarek-Gejo A., Ocena poziomu wiedzy i świadomości studentów na temat zagrożeń biologicznych występujących w krajach tropikalnych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, nr 2.

Mianowany M., Bednarek-Gejo A., Skoczylas P., Ocena poziomu wiedzy i świadomości studentów na temat zagrożeń biologicznych występujących w krajach tropikalnych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, nr 2.

Motyl A., Profilaktyka zdrowotna przed podróżą do Afryki i Azji, „Terapia” 2015, nr 2.

Olakowski T., Największe osiągnięcia i niepowodzenia światowej organizacji zdrowia (SOZ) w zakresie zwalczania chorób zakaźnych XX w., „Przegląd Epidemiologiczny” 2007, nr 61.

Olszyńska-Krowicka M., Borkowski P.K., Nowe zagrożenia ze strony duru brzusznego dla podróżujących do krajów strefy tropikalnej, „Przegląd Epidemiologiczny” 2006, nr 60 (Supl. 2, poz. U 33).

Olszyńska-Krowicka M., Borkowski P.K., Nowe zagrożenia ze strony duru brzusznego dla podróżujących do krajów strefy tropikalnej, „Przegląd Epidemiologiczny” 2007, nr 61.

Otto P., Kinger K., Więcej egzotyki – więcej chorób, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 września 2014 r.

Paul M., Dur brzuszny niedocenionym zagrożeniem zdrowotnym dla Polaków podróżujących do krajów strefy tropikalnej, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013, nr 4.

Paul M., Mrówka K., Stefaniak J., Wpływ uwarunkowań geograficzno-środowiskowych oraz czynników behawioralnych na występowanie malarii importowanej do Polski przez turystów i misjonarzy powracających z krajów strefy tropikalnej, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2014, nr 2.

Prokopowicz D., Medycyna podróży, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 2.

Przybyszewska K., Zakażenia przewodu pokarmowego w podróży, „Zakażenia” 2012, nr 4.

Ranking organizatorów wyjazdów zagranicznych egzotycznych, „Rynek Podróży” 2009, nr 5.

Ranking organizatorów wyjazdów zagranicznych egzotycznych, „Rynek Podróży” 2011, nr 5.

Rymer W., Wroczyńska A., Piszko P., 27-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta z żółtaczką po powrocie z Egiptu, „Medycyna Praktyczna” 2011, nr 3.

Rynkiewicz T., Podróże służbowe, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2015 (wrzesień).

Stefaniak J., Kacprzak E., Paul M., Działalność Kliniki na tle zagrożeń chorobami importowanymi z krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych”, Poznań, 2 października 2006 r.

Stępień M., Malaria w Polsce w 2013 r., „Przegląd Epidemiologiczny” 2015, nr 69.

Szadkowska M., Więcej Polaków na Wyspach Kanaryjskich, „Wiadomości Turystyczne” 2016, nr 5.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883, 884).

Ustawa z dnia5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

Wasil B., Informuj klienta o szczepieniach, „Wiadomości Turystyczne” 2012, nr 12.

Waśniowski A., Rehlis N., Tropikalne mszyce skóry u pacjentów powracających z krajów o odmiennych warunkach klimatycznych – opisy przypadków, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych”, Poznań, 2 października 2006 r.

Wroczyńska A., Myjak P., Sulima M., 60-letni mężczyzna z gorączką, żółtaczką i zaburzeniami świadomości po powrocie z Afryki, „Medycyna Praktyczna” 2011, nr 1.

Wroczyńska A., Nahorski W.L., Podróż do krajów tropikalnych – jak się uchronić przed chorobami zakaźnymi?, „Medycyna Praktyczna” 2000, nr 6.

Wroczyńska A., Nahorski W.L., Profilaktyka chorób infekcyjnych i innych problemów zdrowotnych przed podróżą zagraniczną – w pytaniach i odpowiedziach cz. 1, „Medycyna Praktyczna” 2011a, nr 5.

Wroczyńska A., Nahorski W.L., Profilaktyka chorób infekcyjnych i innych problemów zdrowotnych przed podróżą zagraniczną – w pytaniach i odpowiedziach cz. 2, „Medycyna Praktyczna” 2011b, nr 6.

Wroczyńska A., Nahorski W.L., 30-letni mężczyzna z biegunką podróżnych, „Medycyna Praktyczna” 2011c, nr 10.

Wrzosomi M., Kościół mało misyjny, „Misyjne Drogi” 2015 (wrzesień – październik).

Żurowska B., Łabędzka M., Zimnica tropikalna – opis przypadku jednoczesnego zachorowania małżeństwa po powrocie z Kenii, „Przegląd Epidemiologiczny” 2006, nr 60 (Supl. 2).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.543
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-03-01 14:50:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Stanisław Wieteska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.