Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym

Dorota Raczkiewicz, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Iwona Bojar

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy aktywności zawodowej i rodzinnej kobiet na podstawie wyników badania pt. „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy”. Badanie to zostało przeprowadzone w latach 2014–2016 na próbie 300 kobiet w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Okres około- i pomenopauzalny odpowiada w ekonomii wiekowi produkcyjnemu niemobilnemu, czyli 45–60 lat. Aktywność zawodowa i rodzinna jest najważniejsza w życiu kobiety, jednak są one konkurencyjne wobec siebie. Aktywność zawodową i rodzinną badanych kobiet można ocenić pozytywnie.


Słowa kluczowe


aktywność zawodowa; aktywność rodzinna; wiek produkcyjny niemobilny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becker G.S., Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.

Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, t. 1–2, PZWL, Warszawa 2015.

GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.

Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

Skałba P., Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Skałba P., Objawy wypadowe, [w:] A. Milewicz (red.), Endokrynologia kliniczna, t. 3, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012.

Speroff L., Marc A.F., Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2011.

Stachowiak G., Pertyński T., Pertyńska-Marczewska M., Metabolic Disorders in Menopause, „Przegląd Menopauzalny” 2015, nr 14 (1).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.161
Data publikacji: 2016-09-20 17:44:04
Data złożenia artykułu: 2016-04-10 16:40:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 374
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dorota Raczkiewicz, Iwona Bojar, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.