Professional and Family Activities of Women of Non-Mobility Working Age

Dorota Raczkiewicz, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Iwona Bojar

Abstract


The aim of this article is to carry out analyses of professional and family activities of women, based on the results of the study “Psychophysical health of women during and after menopause in terms of preserving their ability to work”. This study was conducted in the years 2014–2016 on a sample of 300 women, in the Institute of Rural Health in Lublin on behalf of the Central Institute for Labour Protection in Warsaw. Menopausal and postmenopausal period corresponds to non-mobility working age in economics – that is 45–60 years old. Professional and family activities are the most important in a woman’s life, but they are competing against each other. Professional and family activities of the surveyed women can be assessed positively.


Keywords


professional activity; family activity; non-mobility working age

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Becker G.S., Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.

Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, t. 1–2, PZWL, Warszawa 2015.

GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.

Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

Skałba P., Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Skałba P., Objawy wypadowe, [w:] A. Milewicz (red.), Endokrynologia kliniczna, t. 3, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012.

Speroff L., Marc A.F., Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2011.

Stachowiak G., Pertyński T., Pertyńska-Marczewska M., Metabolic Disorders in Menopause, „Przegląd Menopauzalny” 2015, nr 14 (1).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.161
Data publikacji: 2016-09-20 17:44:04
Data złożenia artykułu: 2016-04-10 16:40:06


Statistics


Total abstract view - 742
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Dorota Raczkiewicz, Iwona Bojar, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.