Test świadomego myślenia – heurystyki, religia, płeć

Monika Czerwonka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł wprowadza w tematykę automatycznych i kontrolowanych procesów myślenia. Autorka opisuje test świadomego myślenia (Cognitive Reflection Test – CRT), który – jak pokazuje literatura z zakresu finansów behawioralnych – jest świetnym narzędziem sprawdzającym zdolność jednostek do myślenia racjonalnego. W opracowaniu przedstawiono również badania opisujące zależność pomiędzy wynikami z testu CRT a skłonnością do ulegania heurystykom oraz wpływ myślenia intuicyjnego na religię i płeć.


Słowa kluczowe


test świadomego myślenia; heurystyki; religia; płeć

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atran S., In Gods we Trust: the Evolutionary Landscape of Religion, Ofxford University Press, Oxford 2002.

Bering J.M., The Belief Instinct: the Psychology of Souls, Destiny and the Meaning of Life, NY: Norton, New York 2011.

Chaiken S., Trope Y., Dual-process Theories in Social Psychology, The Guilford Press, New York 1999.

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Czerwonka M., Rzeszutek M., Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2012, nr 122.

De Martino B., Kumaran D., Seymour B., Dolan R.J., Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain, “Science” 2006, No. 313 (5787).

Duttle K., Inukai K., Complexity Aversion: Influences of Cognitive Abilities, Culture and System of Thought, “Economic Bulletin” 2015, No. 35 (2).

Eckel C.C., Grossman P.J., Men, Women and Risk Aversion: Experimental Evidence, [w:] C. Plott, V. Smith, (eds.), Handbook of Experimental Economics Results, New York, Elsevier 2008.

Epstein S., Integration of the Cognitive and the Psychodynamic Unconscious, “American Psychologist” 1994, Vol. 49, No. 8, DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.49.8.709.

Frederick S., Cognitive Reflection and Decision Making, “Journal of Economics Perspectives” 2005, No. 19 (4).

Hedges L.V., Nowell A., Sex Differences in Mental Test Scores, Variability and Numbers of High-Scoring Individuals, “Science” 1995, No. 269.

Hoppe E.I., Kusterer D.J., Behavioral Biases and Cognitive Reflection, “Economics Letters” 2011, No. 110 (2).

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2012.

Kahneman D., Frederick S., Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgments, [w:] T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (eds.), Heuristics & Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge University Press, New York 2002.

Lupfer M., Tolliver D., Jackson M., Explaining Life-Altering Occurrences: A Test of the “God-of-the-Gaps” Hypothesis, “Journal for the Scientific Study of Religion” 1996, No. 35.

Oechssler J., Roider A,. Schmitz P.W., Cognitive Abilities and Behavioral Biases, “Journal of Economic Behavior & Organization” 2009, No. 72 (1).

Pew Forum on Religion & Public Life, U.S. Religious Landscape Survey: Religious Beliefs and Practices. Diverse and Politically Relevant, DC: Author, Washington 2008.

Preston J., Epley N., Explanations versus Applications: the Explanatory Power of Valuable Beliefs, “Psychological Science” 2005, No. 16.

Tversky A., Kahneman D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Science. New Series” 1974, No. 185 (4157).

Shenhav A., Rand D.G., Greene J.D., Divine Intuition: Cognitive Style Influences Belief in God, “Journal of Experimental Psychology: General” 2012, No. 141 (3).

Shiffrin R.M., Schneider W., Controlled and Automatic Human Information Processing: II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory, “Psychological Review” 1977, No. 84.

Stanovich K.E., West R.F., Individual Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate?, “Behavioral and Brain Sciences” 2000, No. 23.

Toplak M.E., West R.F., Stanovich K.E., Assessing Miserly Information Processing: An Expansion of the Cognitive Reflection Test, “Thinking and Reasoning” 2014, No. 20.

Toplak M.E., West R.F., Stanovich K.E., The Cognitive Reflection Test as a Predictor of Performance on Heuristics and Biases Tasks, “Memory & Cognition” 2011, No. 39.

Welsh M., Burns N., Delfabbro P., The Cognitive Reflection Test: How Much More than Numerical Ability?, [w:] M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2013.

Wilson D.S., Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society, IL: University of Chicago Press, Chicago 2002, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226901374.001.0001.

Zuckerman P., Atheism: Contemporary Rates and Patterns, [w:] M. Martin (ed.), Cambridge Companion to Atheism, University of Cambridge Press, Cambridge 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.19
Data publikacji: 2016-09-20 17:43:55
Data złożenia artykułu: 2016-04-21 13:00:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 576
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Monika Czerwonka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.