Struktura własnościowa a działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w regionie łódzkim w latach 2009–2014

Dorota Starzyńska, Marta Baraniak

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest pomiar działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, z uwzględnieniem ich struktury własnościowej. W analizie aktywności inwestycyjnej badanych grup przedsiębiorstw posłużono się podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, m.in. wskaźnikiem intensywności inwestowania, wartością nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo i dynamiką nakładów inwestycyjnych. Ponadto wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych oraz z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009–2014. Wyniki badań świadczą o tym, że pomimo niewielkiego ilościowego udziału przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym ich znaczenie w aktywności inwestycyjnej i na rynku pracy jest relatywnie duże w porównaniu z podmiotami krajowymi.


Słowa kluczowe


przedsiębiorstwa krajowe; przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego; nakłady inwestycyjne; intensywność inwestowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dunning J.H., Lundan M.L., Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, Warszawa 2010a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa 2011a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, Warszawa 2012a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku, Warszawa 2013a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa 2014a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa 2015a.

GUS, Działalność podmiotów gospodarczych w 2014 roku, Warszawa 2015.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2010b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, Warszawa 2011b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, Warszawa 2012b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, Warszawa 2013b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, Warszawa 2014b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Warszawa 2015b.

Jasiniak M., Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2012.

Różański J., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa 2010.

Różański J. (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.

Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, nr 4, DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.223.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.433
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-05 11:46:26

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dorota Starzyńska, Marta Baraniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.