Capital Structure and Investment Activity of Companies in the Łódź Region in the Years 2009–2014

Dorota Starzyńska, Marta Baraniak

Abstract


The aim of the paper is the analysis of enterprises investment activity in the Łódź region including their capital structure. The empirical analysis is based on selected economic indicators: the investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets per one company and dynamics of capital expenditures. The article is based on the published data coming from the Central Statistical Office characterizing the national enterprises and entities with foreign capital share from the years 2009–2014. The empirical results prove that although the percentage of enterprises with the foreign capital share is low in compression with domestic entities their significance in investments and labor market activities is relatively high.


Keywords


domestic companies; enterprises with foreign capital share; capital expenditures; investment intensity

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dunning J.H., Lundan M.L., Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku, Warszawa 2010a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa 2011a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, Warszawa 2012a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku, Warszawa 2013a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa 2014a.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa 2015a.

GUS, Działalność podmiotów gospodarczych w 2014 roku, Warszawa 2015.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2010b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, Warszawa 2011b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, Warszawa 2012b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, Warszawa 2013b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, Warszawa 2014b.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Warszawa 2015b.

Jasiniak M., Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2012.

Różański J., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa 2010.

Różański J. (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.

Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, nr 4, DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.223.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.433
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-05 11:46:26


Statistics


Total abstract view - 776
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Dorota Starzyńska, Marta Baraniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.