The Role of the Central Counterparty in Clearing of OTC Transactions Based on the Activity of KDPW_CCP

Ewa Widz

Abstract


The paper is an analysis of the role of KDPW_CCP as a the central counterparty in clearing of OTC transactions in Poland. Central clearing for certain classes of OTC instruments, application of risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives and reporting to trade repositories are the main obligations imposed by the EMIR Regulation.


Keywords


clearing house; central counterparty; KDPW_CCP; over-the-counter market

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Folder informacyjny KDPW_CCP.

KDPW_CCP – Leader in the CEE Region, www.kdpwccp.pl/en/Press-Room/Documents/KDPW_CCP_EU_EN.pdf [data dostępu: 10.01.2017].

Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), KDPW_CCP.

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP, www.kdpwccp.pl/en/Press-Room/Documents/BroszuraCCP_cmyk_2.pdf [data dostępu: 10.01.2017].

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. Urz. UE L 52/11 z 23 lutego 2013 r.).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dz. Urz. UE L 52/37 z 23 lutego 2013 r.).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52/41 z 23 lutego 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27 lipca 2012 r.).

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, KDPW_CCP.

www.esma.europa.eu [data dostępu: 10.01.2017].

www.kdpwccp.pl [data dostępu: 10.01.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.113
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:14
Data złożenia artykułu: 2016-05-06 00:20:18


Statistics


Total abstract view - 497
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ewa Widz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.