Macroeconomic Effects of the Euro Introduction in Selected EU Member States

Bogdan Włodarczyk

Abstract


Joining the EU and then the Economic and Monetary Union, the member states, including Poland, committed themselves to accept the euro. Replacing the national currency with the euro is a big challenge for a given economy and it is a process which requires economic and legal convergence. In practice, in the era of global financial and economic crises the question if and when to accept the euro is still valid and requires a comprehensive analysis. The article constitutes an attempt to analyze the basic macroeconomic indicators in the national economies of the countries which in the years 2004–2015 accepted the euro in order to verify the thesis of some measurable benefits resulting from introducing the community currency. The basic result of the monetary integration is accelerating the convergence and limiting the influence of the crisis shocks. However, unsuitable moment of the euro introduction may result in worsening the economic situation of a new member state of the Eurozone.


Keywords


euro; macroeconomic indicators; economic convergence

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge – London 2003.

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [data dostępu: 20.03.2016].

De Grauwe P., The Challenge of Enlargement of Euroland, Workshop on EMU: Current State and Future Prospects, University of Crete, Rethymno, Greece 2003.

Domański S.R., Kazimierczak A., Żyżyński J., Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji walutowej, Warszawa 2008 (ekspertyza wykonana dla Kancelarii Prezydenta RP, maszynopis).

Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1961, No. 51.

Mundell R.A., Uncommon Arguments for Common Currencies, [w:] H.G. Johnson, A.K. Swoboda, The Economics of Common Currencies, Allen and Unwin 1973.

NBP, Wyzwania organizacyjne związane z wprowadzeniem w Polsce banknotów i monet euro w kontekście pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2008.

Osiatyński J., Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro, „Ekonomista” 2011, nr 5.

Urząd Publikacji UE, Jedna waluta dla jednej Europy – droga do Euro, Luksemburg 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.559
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-25 16:02:19


Statistics


Total abstract view - 495
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bogdan Włodarczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.