Inwestowanie etyczne – zasady i efektywność

Aleksandra Duliniec, Jacek Dariusz Tomaszewski

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest prezentacja zasad etycznego inwestowania i kryteriów selekcji inwestycji etycznych oraz analiza porównawcza efektywności inwestycji etycznych i nieetycznych. Artykuł wskazuje na ewolucję sposobu podejścia do budowy portfeli inwestycji etycznych: od podejścia opartego na negatywnej selekcji (wykluczenia z portfela spółek działających w branżach „niepożądanych”) w kierunku selekcji pozytywnej, koncentrującej się na wyborze spółek, które przestrzegają „zasad dobrych praktyk” ładu korporacyjnego i których działalność sprzyja interesom społecznym i środowiskowym. Badania efektywności inwestycji SRI na tle inwestycji tradycyjnych w większości przypadków sugerują, że uwzględnienie kryteriów ESG w budowie portfela ma neutralny wpływ na wyniki portfela etycznego, na tle portfeli tradycyjnych, i jedynie niekiedy wpływ ten jest pozytywny. Przeprowadzone dla potrzeb artykułu badanie porównawcze realnych portfeli inwestycji etycznych, nieetycznych i tradycyjnych dla okresu 2003–2014 wykazało natomiast dominację stóp zwrotu z portfela inwestycji nieetycznych, okupioną jednak wyższą zmiennością stóp zwrotu, wynikającą z niskiej dywersyfikacji sektorowej portfela nieetycznego.


Słowa kluczowe


etyka inwestowania; inwestycje etyczne; inwestycje społecznie odpowiedzialne; kryteria selekcji; efektywność inwestycji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barrier Fund Fact Sheet, Q4-2014.

Fabozzi F.J., Ma K.C., Oliphant B.J., Sin Stock Returns, “Journal of Portfolio Management” 2008 (Fall), DOI: https://doi.org/10.3905/JPM.2008.35.1.82.

Hong H., Kacperczyk M., The Price of Sin: The Effect of Social Norms on Markets, “Journal of Financial Economics” 2009, No. 1.

Jo H., Saha T., Sharma R., Wright S., Socially Responsible Investing vs. Vice Investing, Working Paper, Academic and Business Research Institute, 2009.

Kim I., Venkatachalam M., Are Sin Stocks Paying the Price for Their Accounting Sins?, “Journal of Accounting, Auditing and Finance” 2011, No. 26 (2).

Kiymaz H., SRI Mutual Fund and Index Performance, [w:] H.K. Baker, J.R. Nofsinger (eds.), Socially Responsible Finance and Investing. Financial Institutions, Corporations, Investors and Activists, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.

Kosterman W., Sin Stock Returns and the 2008 Economic Downturn, Universiteit van Amsterdam 2013.

Lobe S., Walkshausl C., Vice vs. Virtue Investing Around the World, Working Paper, SSRN 2011, http://ssrn.com/abstract=1089827 [daya dostępu: 10.03.2016].

Merton R.C., A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, “Journal of Finance” 1987, No. 3.

Olsson M., Do the Nice Guys Go Home Empty Handed?, Unpublished master thesis, Lunds Universitet 2005.

Peck S., Investment Ethics, John Wiley & Sons, Hoboken 2011.

Renneboog L., Ter Horst J., Zhang C., The Price of Ethics and Stakeholder Governance: The Performance of Socially Responsible Mutual Funds, “Journal of Corporate Finance” 2008, No. 3.

Salaber J.M., Sin Stock Returns Over the Business Cycle, Working Paper, Université Paris-Dauphine 2009.

Salaber J.M., The Determinants of Sin Stock Returns: Evidence on the European Market, Working Paper, Université Paris-Dauphine 2007.

Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.

www.morningstar.com [data dostępu: 10.03.2016].

www.yahoo.finance.com [data dostępu: 10.03.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.101
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 05:41:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 288
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Aleksandra Duliniec, Jacek Dariusz Tomaszewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.