Wpływ procesów demutualizacji na efektywność finansową giełd papierów wartościowych

Alina Rydzewska

Streszczenie w języku polskim


W ramach procesów demutualizacji giełdy papierów wartościowych dokonują przekształceń własnościowych. Odchodzą od tradycyjnej struktury członkowskiej, przyjmując formę m.in. spółek akcyjnych notujących publicznie własne akcje. W rezultacie powinno przełożyć się to na wzrost efektywności finansowej. W artykule jako cel przyjęto zbadanie, czy po decyzjach związanych z przekształceniami własnościowymi (demutualizacją) giełdy osiągają wyższe wyniki finansowe. W związku z tym przeanalizowano dane finansowe (zysk netto, ROE, marżę zysku, strukturę przychodów z działalności) poszczególnych form prawnych giełd papierów wartościowych. Dokonano też analizy przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po procesach przekształceń własnościowych.


Słowa kluczowe


giełda papierów wartościowych; demutualizacja; efektywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Caputa W., Pomiar efektywności w kontekście kreowania kapitału klienta – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 66.

Chessini G., From Demutualization to Globalisation: New Challenges for Stock Exchanges, “International Review of Business Research Papers” 2007, Vol. 3, No. 5.

Cybo-Ottone A., Di Noia C., Murgia M., Recent Development in the Structure of Securities Markets, Brookings-Wharton Papers on Financial Services 2000.

Devai R., Naacke G., World Federation of Exchanges Cost & Survey, 2012.

European Exchange Report za lata 2006–2014.

Gorczyńska A., Problem pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2010.

Gorczyńska-Dybek A., Organizacja giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 8.

Jacquillat B., Corporate Governance of Stock Exchange, “Revue d’économie financière” 2006, Vol. 82 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2006.4448.

Jonek-Kowalska I., Wawiernia A., Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, CeDeWu, Warszawa 2009.

Kachniewski M., Rynki finansowe w Unii Europejskiej – dalsza integracja czy dezintegracja, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, „Bank i Kredyt” 2007 (listopad – grudzień).

Ramos S.B., Competition Between Stock Exchanges: A Survey, HEC-University of Lausanne, FAME and CEMAF/ISCTE, Research Paper, February 2003.

Steil B., Changes in the Ownership and Governance of Exchanges: Causes and Consequences, Brookings-Wharton Papers on Financial Services 2002, DOI: http://dx.doi.org/10.1353/pfs.2002.0021.

Szwajca D., Efektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu – podstawy metodyki pomiaru, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 66.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.403
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-29 16:25:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 242
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Alina Rydzewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.