The Influence of Processes of Demutualization on the Financial Efficiency of Stock Exchanges

Alina Rydzewska

Abstract


As part of the process of demutualization, stock exchanges make the ownership transformation. They transform from the traditional structure of membership to the form of (among others) joint stock companies publicly issuing their own shares. As a result, it should increase their financial efficiency. In this article, the goal is to investigate whether stock exchanges after decisions connected with ownership transformation (demutualization) have higher financial results. Therefore, there was the analysis of financial data (net income, ROE, profit margin, structure of operational income) of a particular legal form of stock exchanges. There is also a case study of the Stock Exchange in Warsaw before and after the process of privatization.


Keywords


stock exchange; demutualization; efficiency

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Caputa W., Pomiar efektywności w kontekście kreowania kapitału klienta – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 66.

Chessini G., From Demutualization to Globalisation: New Challenges for Stock Exchanges, “International Review of Business Research Papers” 2007, Vol. 3, No. 5.

Cybo-Ottone A., Di Noia C., Murgia M., Recent Development in the Structure of Securities Markets, Brookings-Wharton Papers on Financial Services 2000.

Devai R., Naacke G., World Federation of Exchanges Cost & Survey, 2012.

European Exchange Report za lata 2006–2014.

Gorczyńska A., Problem pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2010.

Gorczyńska-Dybek A., Organizacja giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 8.

Jacquillat B., Corporate Governance of Stock Exchange, “Revue d’économie financière” 2006, Vol. 82 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2006.4448.

Jonek-Kowalska I., Wawiernia A., Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, CeDeWu, Warszawa 2009.

Kachniewski M., Rynki finansowe w Unii Europejskiej – dalsza integracja czy dezintegracja, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, „Bank i Kredyt” 2007 (listopad – grudzień).

Ramos S.B., Competition Between Stock Exchanges: A Survey, HEC-University of Lausanne, FAME and CEMAF/ISCTE, Research Paper, February 2003.

Steil B., Changes in the Ownership and Governance of Exchanges: Causes and Consequences, Brookings-Wharton Papers on Financial Services 2002, DOI: http://dx.doi.org/10.1353/pfs.2002.0021.

Szwajca D., Efektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu – podstawy metodyki pomiaru, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 66.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.403
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-29 16:25:08


Statistics


Total abstract view - 543
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Alina Rydzewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.