The Relationship Between Entrepreneurship and Economic Development. Example of Border Regions of Eastern Poland

Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska

Abstract


The aim of the study is to analyze selected indicators of economic development and entrepreneurship in the regions of Eastern Polish border over the years 2004–2013. A preliminary analysis of the problem made it possible to place the main research hypothesis, which assumes that between the level of economic development of the region and the development of entrepreneurship, there is a close correlation. To a greater extent, higher level of development stimulates the development of entrepreneurship. Less developed regions cannot reduce barriers to entrepreneurship (e.g. infrastructure).


Keywords


entrepreneurhip; Eastern Poland; SMEs

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barwińska-Małajowicz A., Kalita W., Puchalska K., Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Powierzchnia i ludność w 2009 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa 2014a.

GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku, Warszawa – Rzeszów 2014b.

Kola-Bezka M., Analiza innowacyjności i przedsiębiorczość regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metody ankietowej, [w:] W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2013.

PARP, Global Entrepreneurship Monitor Polska, Warszawa 2011.

Poland Directions in Regional Policy, Raport No. 30466-PL, Document of the Word Bank, Warszawa 2004.

Sana El Harbi, Grolleau G., Bekir I., Entrepreneurship and Growth: What Causes What?, [w:] G. Libecap, S. Hoskinson (eds.), Entrepreneurship and Global Competitiveness in Regional Economies: Determinants and Policy Implications, Advances in the Study Of Entrepreneurship, Innovation And Economic Growth, Vol. 22, United Kingdom – North America – Japan India – Malaysia – China 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.161
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 18:36:50


Statistics


Total abstract view - 673
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.