Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju

Tomasz Miziołek

Streszczenie w języku polskim


Indeksowe fundusze inwestycyjne to fundusze, które pasywnie zarządzają portfelem inwestycyjnym, a ich celem jest replikowanie wyniku określonego indeksu finansowego. W Europie funkcjonuje obecnie ponad 800 funduszy indeksowych, których aktywa wynoszą ponad 370 mld euro. Choć wciąż stanowią one stosunkowo niewielką część europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych, ich znaczenie w skali ogólnoeuropejskiej systematycznie rośnie. Głównymi determinantami tego rozwoju są konkurencyjne wyniki inwestycyjne i znacznie niższe wskaźniki kosztów w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi.


Słowa kluczowe


fundusz indeksowy; pasywne zarządzanie; dyrektywa UCITS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BlackRock, BlackRock Securities Lending. Unlocking the Potential of Portfolios, 2016, https://www.blackrock.com/investing/literature/brochure/us-retail-securities-lending-brochure.pdf [data dostępu: 18.05.2016].

Cremers M., Ferreira M.A., Matos P., Starks L., 2015, Indexing and Active Fund Management: International Evidence, Working Paper, January 2015, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1830207 [data dostępu: 25.05.2016].

Dunham L.M., Simpson T.H., The Impact of Securities Lending on Index Fund Performance, “Journal of Investing” 2012, Vol. 21, No. 2, DOI: https://doi.org/10.3905/joi.2012.21.2.009.

EFAMA, The European Fund Classification. EFC Categories, Brussels, April 2012.

ESMA, Guidelines for Competent Authorities and UCITS Management Companies. Guidelines on ETFs and Other UCITS Issues, ESMA/2014/937.

ESMA, Questions and Answers. Application of the UCITS Directive, 2016/ESMA/181.

European Commission, Commission Directive 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards the clarification of certain definitions, Official Journal of the European Union L 79/11, 20.03.2007.

European Parliament and the Council, Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), Official Journal of the European Union L 302/32, 17.11.2009.

European Parliament and the Council, Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions, Official Journal of the European Union L 257/186, 28.08.2014.

Evans R., Ferreira M.A., Prado M.P., Fund Performance and Equity Lending: Why Lend What You Can Sell?, Working Paper, 2015, www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Centers/CFP/pastconfpapers/equity_lending_apr2015.pdf [data dostępu: 18.05.2016].

Investment Association, Asset Management in the UK 2014–2015. The Investment Association Annual Survey, London 2015.

Miziołek T., Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

PwC, CACEIS, Reshaping Retail Fund Distribution. Winning Strategies and Tactics in a Disrupted Environment, June 2015.

Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

Ung D., Fernandes R., Hahn B., SPIVA Europe Scorecard. Year-End 2015, Morningstar 2016.

Westaway P., Schlanger T., Kesidis S., The Case for Index Fund Investing for European Investors, Vanguard Asset Management 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.325
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 22:08:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Tomasz Miziołek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.