Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w metale szlachetne

Urszula Maria Gierałtowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono sytuację na rynku metali szlachetnych w latach 2010–2016. Rynek metali szlachetnych oferuje inwestorom szeroką gamę instrumentów. W pierwszej kolejności omówiono możliwości inwestycji bezpośrednich w metale szlachetne oraz dokonano oceny ich atrakcyjności. Następnie wskazano na możliwości inwestycji pośrednich przy wykorzystaniu funduszy ETF, które stanowią atrakcyjne narzędzie, za pomocą którego inwestorzy indywidualni mogą włączyć ekspozycję na rynek metali szlachetnych do swoich portfeli inwestycyjnych. Zbadano również relację pomiędzy rynkiem metali szlachetnych a tradycyjnymi aktywami.


Słowa kluczowe


metale szlachetne; fundusze ETF; złoto; srebro

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gabryelczyk K. (red.), Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Gierałtowska U., ETF w warunkach polskich, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, Vol. 49, nr 4.

investors.pl [data dostępu: 10.06.2016].

Miziołek T., Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.

www.bloomberg.com [data dostępu: 10.06.2016].

www.bphtfi.pl [data dostępu: 10.06.2016].

www.gfms.co.uk [data dostępu: 10.06.2016].

www.gold.org [data dostępu: 10.06.2016].

www.kitco.com [data dostępu: 10.06.2016].

www.silverinstitute.org [data dostępu: 10.06.2016].

www.skarbiec.pl [data dostępu: 10.06.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.125
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 22:35:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Urszula Maria Gierałtowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.