Profitability Analysis of the Selected Commercial Banks in Poland

Adam Kopiński

Abstract


This article discusses the concept of profitability and methods of profitability analysis of a bank. Based on statistical data, the article provides evidence of a significant role of commercial banks in the Polish banking sector. The article also presents results of the analysis of selected, big commercial banks in Poland in the period from 2008 to 2015.


Keywords


bank profitability; profitability ratios; return on sales (ROS); return on assets (ROA); return on equity (ROE)

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.

Gąsiorkiewicz L., Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.

Kopiński A., Analiza rentowności banku w aspekcie ryzyka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1175.

Kopiński A., Wskaźnikowa ocena rentowności banku, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1085.

Kreczmańska-Gigol K., Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2003.

Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.

Porębski D., Macierz opłacalności biznesu i model Gordona – zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.225
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 16:41:02


Statistics


Total abstract view - 1844
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Adam Kopiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.