Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce

Adam Kopiński

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono pojęcie rentowności i sposoby analizy rentowności banków. Następnie na podstawie danych statystycznych zwrócono uwagę na znaczącą rolę banków komercyjnych w sektorze bankowym w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki analizy wybranych największych banków komercyjnych w Polsce w latach 2008–2015.


Słowa kluczowe


rentowność banku; wskaźniki rentowności; rentowność przychodów (ROS); rentowność aktywów (ROA); rentowność kapitałów własnych (ROE)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.

Gąsiorkiewicz L., Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.

Kopiński A., Analiza rentowności banku w aspekcie ryzyka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1175.

Kopiński A., Wskaźnikowa ocena rentowności banku, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1085.

Kreczmańska-Gigol K., Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2003.

Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.

Porębski D., Macierz opłacalności biznesu i model Gordona – zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.225
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 16:41:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 645
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Adam Kopiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.