Ewolucja preferencji podatkowych w zakresie opodatkowania aktywności osób fizycznych na rynku finansowym

Jarosław Dziuba

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest identyfikacja i przedstawienie ewolucji preferencji podatkowych dotyczących aktywności osób fizycznych na rynku finansowym. Skoncentrowano się na podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w omawianych podatkach od początku ich obowiązywania preferencyjnie traktowano różne rodzaje aktywności na rynku finansowym, głównie przez stosowanie zwolnień podatkowych i – w mniejszym stopniu – ulg. W zakresie podatku dochodowego zauważalny jest jednak trend zmniejszania ilości tych preferencji, które współcześnie w zasadzie są ograniczone do mechanizmów oszczędnościowych w ramach dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego.


Słowa kluczowe


podatek; system podatkowy; preferencje podatkowe; rynek finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bryndziak S., Wady preferencji podatkowych w kontekście bezpośrednich wydatków budżetowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 708.

Dziemianowicz R., Wyszkowski A., Budlewska R., Tax expenditures jako ukryta forma wydatków publicznych, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 3.

Dziuba J., Podatek od transakcji finansowych jako narzędzie oddziaływania na rynek finansowy, „Studia Ekonomiczne UE w Katowicach” 2014, nr 186.

Famulska T., Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998.

Kluzek M., Preferencyjne opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych – możliwość czy konieczność?, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2015, nr 403.

Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce nr 6, Warszawa 2016.

OECD, Tax Expenditures in OECD Countries, OECD Publishing 2010.

Skarżewska A., Środki z IKZE nie są zwolnione z podatku, „Dziennik Gazeta Prawna” 2014, nr 129.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 626 z późn. zm.).

Wyszkowski A., Preferencje podatkowe jako funkcja obciążeń podatkowych, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2014, nr 346.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.113
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-05 19:33:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jarosław Dziuba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.