Wiedza finansowa jako jedna z determinant długoterminowego planowania finansowego

Magdalena Swacha-Lech

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu wiedzy finansowej na skłonność jednostek do długoterminowego planowania finansów osobistych, postrzeganego jako warunek niezbędny do skutecznego gromadzenia oszczędności emerytalnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań w tym obszarze przeprowadzonych przez naukowców w ośmiu wybranych państwach świata. Praca uwypukla potrzebę edukacji w zakresie oszczędzania, w tym zwłaszcza w obszarze długoterminowego planowania i zarządzania finansami osobistymi w długim okresie. Na tym tle autorka dokonała próby określenia zespołu warunków i czynników determinujących skuteczną edukację w odniesieniu do analizowanego zagadnienia.


Słowa kluczowe


wiedza finansowa; decyzje finansowe; planowanie; oszczędzanie na emeryturę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agnew J.R., Bateman H., Thorp S., Financial Literacy and Retirement Planning in Australian, UNSW Australian School of Business Research Paper No. 2012ACTL16, 2012.

Almenberg J., Säve-Söderbergh J., Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-018, 2011.

Arrondel L., Debbich M., Savignac F., Financial Literacy and Financial Planning in France, „Numeracy” 2014, Vol. 6, Issue 2.

Bucher-Koenen T., Lusardi A., Financial Literacy and Retirement Planning in Germany, MEA Discussion Paper No. 239-11, 2011.

Crossan D., Feslier D., Hurnard R., Financial Literacy and Retirement Planning in New Zealand, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-015, 2011.

Klapper L.F., Panos G.A., Financial Literacy and Retirement Planning in View of a Growing Youth Demographic: The Russian Case, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-017, 2011.

Lusardi A., Mitchell O.S., Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12585, 2006.

Lusardi A., Mitchell O.S., Financial Literacy and Retirement Planning in the United States, Netspar Discussion Paper No. 02/2011-022, 2011a.

Lusardi A., Mitchell O.S., How Financial Literacy and Impatience Shape Retirement Wealth and Investment Behaviors, NBER Working Paper No. 16740, 2011b.

Sekita S., Financial Literacy and Retirement Planning in Japan, Netspar Discussion Paper No. 01/2011-016, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.477
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-21 11:19:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Magdalena Swacha-Lech

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.