Tendencies in Functioning of Trading Platforms at Foreign Exchange and Capital Market

Magdalena Mosionek-Schweda, Monika Szmelter

Abstract


The development of the financial markets is closely related to the innovation in methods of concluding financial transactions. The inflow of new investors, who are responsible for increasing in the number of transactions, would not be possible without technological progress in the area of market volume. Among the financial markets, these are the foreign exchange market and capital market that outstand in terms of solutions aimed at facilitating trade to their participants. Their architecture is evolving, causing that beyond the traditional ways of making transaction, investors are also provided with modern channels to carry out financial operations. This paper aims to characterise such new channels and confront them with traditional methods, as well as to show the differences in the functioning of the trading platforms on the foreign exchange market and capital market. Analysis of statistical data on the structure of turnover in both markets and the principles of the largest global trading platform was used as the research method.


Keywords


foreign exchange market; capital market; multilateral trading facilities

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aquis Exchange, About Us, 2016a, www.aquis.eu/company/about-us [data dostępu: 02.06.2016].

Aquis Exchange, Monthly Statistics, 2016b, www.aquis.eu/statistics [data dostępu: 02.06.2016].

Bats Global Markets, Market Share, www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/market/all/2016-05-31 [data dostępu: 06.06.2016].

BBC News, LSE Reveals Takeover of Turquoise, 2009, http://newsvote.bbc.co.uk/2/hi/business/8423955.stm [data dostępu: 06.06.2016].

BIS, Triennial Central Bank Survey Global Foreign Exchange Market Turnover in 2010, Basel 2011, www.bis.org [data dostępu: 06.06.2016].

BIS, Triennial Central Bank Survey Global Foreign Exchange Market Turnover in 2013, Basel 2014, www.bis.org [data dostępu: 06.06.2016].

Currenex, www.currenex.com [data dostępu: 06.06.2016].

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. UE, 30 kwietnia 2004 r.).

European Securities and Markets Authority, Register: Multilateral Trading Facilities, 2016, http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_mtf [data dostępu: 02.06.2016].

Federation of European Securities Exchanges, European Equity Market Report, April 2016, www.fese.eu/statistics-market-research/european-equity-market-report [data dostępu: 01.06.2016].

FXall, www.fxall.com [data dostępu: 06.06.2016].

Fxconnect, www.fxconnect.com [data dostępu: 06.06.2016].

GPW S.A., Aquis Exchange partnerem biznesowym GPW, komunikat prasowy z dnia 19 sierpnia 2013 r., www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=51099 [data dostępu: 04.06.2016].

GPW S.A., Nabycie akcji Aquis Exchange Limited, Raport bieżący nr 2/2014, www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=276 [data dostępu: 04.06.2016].

London Stock Exchange Group, Trading Polish Securities on Turquoise, 2016, www.lseg.com/turquoise/polish-securities [data dostępu: 02.06.2016].

Mosionek-Schweda M., Wpływ wielostronnych platform obrotu na funkcjonowanie europejskiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 1, nr 74.

NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa 2015.

NBP, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, Warszawa 2014.

Szmelter M., Metody zawierania transakcji na światowym rynku walutowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Thomson Reuters FXall Leading Trading and Workflow Solutions, www.financial.thomsonreuters.com [data dostępu: 06.06.2016].

Tomaszewski J., Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 37.

Uraziński G., Nowe platformy zaczynają kąsać giełdy, „Forbes” 2010, nr 3.

Żukowski P., Rynek walutowy jako przykład rynku wirtualnego, „Nauki o Finansach. Financial Sciences” 2014, nr 1 (18).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.339
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-10 12:32:25


Statistics


Total abstract view - 618
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Magdalena Mosionek-Schweda, Monika Szmelter

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.