Innowacje w rozliczeniach finansowych

Robert Kurek, Alicja Janusz

Streszczenie w języku polskim


Tematyka opracowania dotyczy innowacji w rozliczeniach finansowych zarówno o charakterze konstrukcyjnym, jak i technologicznym. W pierwszym przypadku omówiono elektroniczne i cyfrowe formy pieniądza tradycyjnego, w tym szczególną innowację, jaką jest „cyfrowa gotówka”. W drugim przypadku do rozliczeń tradycyjnych pieniądz nie jest wykorzystywany, a rolę pośrednika przejmują alternatywne waluty o charakterze lokalnym lub globalnym. W przypadku rozliczeń niepieniężnych specyficzną formę innowacji stanowią „dowody wykonanej pracy”. W kontekście wyzwań związanych z wykorzystywaniem innowacji w rozliczeniach finansowych można przypuszczać, że waluty alternatywne o lokalnym charakterze nie rozwiną się jako dominująca forma rozliczeń. Te o charakterze globalnym (kryptowaluty) wprawdzie nie będą w stanie wyprzeć tradycyjnego pieniądza, będą jednak mogły stanowić dla niego alternatywę i formalne, równoległe funkcjonowanie walut fiducjarnych i kryptograficznych nie stanie się abstrakcyjną wizją, lecz jednym z możliwych i realnych scenariuszy rozwoju.


Słowa kluczowe


rozliczenia finansowe; waluty alternatywne; bitcoin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Billon, Billon – bezpieczna cyfrowa gotówka, www.billon.info/home [data dostępu: 01.06.2016].

Bitcoin.pl, Ludowy Bank Chin oficjalnie oświadczył, że pracuje nad własną cyfrową walutą. Kurs BTC w górę o 10%, 2016, http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1121-ludowy-bank-chin-oficjalnie-oswiadczyl-ze-pracuje-nad-wlasna-cyfrowa-waluta-kurs-btc-idzie-w-gore-o-10 [data dostępu: 10.10.2016].

CoinMarketCap, Crypto-Currency Market Capitalizations, 2016, http://coinmarketcap.com [data dostępu: 01.06.2016].

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego.

Encyklopedia PWN, Pieniądz, 2015, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3956789/pieniadz.html [data dostępu: 01.06.2016].

Hallsmith G., Lietaer B., Creating Wealth: Growing Local Economies with Local Currencies, New Society Publishers, Gabriola Islands, 2011.

Iwuć M., Już wkrótce likwidacja gotówki. Co odpowiesz w referendum?, 2015, http://marciniwuc.com/likwidacja-gotowki [data dostępu: 01.06.2016].

Kurek R., Bitcoin vs. Legal and Tax Regulations in Poland and Worldwide, [w:] J. Dziuba, T. Orzeszko (red.), Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 397.

Laufer N., Alternative Monetary Systems, 2014, www.dmoz.org/Science/Social_Sciences/Economics/Financial_Economics/Currency_and_Money/Alternative_Monetary_Systems [data dostępu: 01.06.2016].

Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.

Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf [data dostępu: 01.06.2016].

Nowakowski W., Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin, „Elektronika” 2013, nr 5.

OECD, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris 2005.

Ogórek S., Billon to nowa forma pieniądza. Czy polska cyfrowa waluta będzie tak popularna jak bitcoin?, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/billon-to-nowa-forma-pieniadza-czy-polska,224,0,1793760.html [data dostępu: 01.06.2016].

Pismo Ministerstwa Finansów do Marszałka Senatu z dnia 28 czerwca 2013 r. (FN/FN-7/0602/WOS/4-3/2013/RD-64616/2013).

Puls Biznesu, Brytyjski bank centralny myśli o własnym bitcoinie, 2015, www.pb.pl/4019402,52696,brytyjski-bank-centralny-mysli-o-wlasnym-bitcoinie [data dostępu: 13.03.2015].

Puls Biznesu, Zug pozwoli mieszkańcom płacić bitcoinami, 2016, www.pb.pl/4432870,69377,zug-pozwoli-mieszkancom-placic-bitcoinami [data dostępu: 13.03.2016].

Szeszko P., Alternatywne waluty narzędziem wspierającym ekonomię społeczną, 2013, www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/908343.html [data dostępu: 13.03.2015].

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U., nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.289
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-13 07:00:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Robert Kurek, Alicja Janusz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.