Innovations in Financial Settlements

Robert Kurek, Alicja Janusz

Abstract


The subject of the study is to discuss innovations in financial settlements in terms of their construction and technological aspects. In the first case electronic and digital forms of traditional money are analysed, with particular emphasis on the innovation represented by “digital cash”. In the second case traditional money is not used for settlements and the role of an intermediary is taken over by alternative currencies of local or global range. In case of non-monetary settlements the “evidence of performed work” constitutes the specific form of innovation. In the context of challenges related to the application of innovations in financial settlements it can be assumed that alternative currencies of local range shall not develop as the dominating form of settlements. Those of global range (cryptocurrencies) will, however, not be able to substitute traditional money, but will constitute an alternative to it, hence the formal, parallel functioning of fiduciary and cryptographic currencies does not seem an abstract vision, but one of the possible and realistic scenarios of development.


Keywords


financial settlements; alternative currencies; bitcoin

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Billon, Billon – bezpieczna cyfrowa gotówka, www.billon.info/home [data dostępu: 01.06.2016].

Bitcoin.pl, Ludowy Bank Chin oficjalnie oświadczył, że pracuje nad własną cyfrową walutą. Kurs BTC w górę o 10%, 2016, http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1121-ludowy-bank-chin-oficjalnie-oswiadczyl-ze-pracuje-nad-wlasna-cyfrowa-waluta-kurs-btc-idzie-w-gore-o-10 [data dostępu: 10.10.2016].

CoinMarketCap, Crypto-Currency Market Capitalizations, 2016, http://coinmarketcap.com [data dostępu: 01.06.2016].

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego.

Encyklopedia PWN, Pieniądz, 2015, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3956789/pieniadz.html [data dostępu: 01.06.2016].

Hallsmith G., Lietaer B., Creating Wealth: Growing Local Economies with Local Currencies, New Society Publishers, Gabriola Islands, 2011.

Iwuć M., Już wkrótce likwidacja gotówki. Co odpowiesz w referendum?, 2015, http://marciniwuc.com/likwidacja-gotowki [data dostępu: 01.06.2016].

Kurek R., Bitcoin vs. Legal and Tax Regulations in Poland and Worldwide, [w:] J. Dziuba, T. Orzeszko (red.), Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 397.

Laufer N., Alternative Monetary Systems, 2014, www.dmoz.org/Science/Social_Sciences/Economics/Financial_Economics/Currency_and_Money/Alternative_Monetary_Systems [data dostępu: 01.06.2016].

Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.

Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf [data dostępu: 01.06.2016].

Nowakowski W., Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin, „Elektronika” 2013, nr 5.

OECD, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris 2005.

Ogórek S., Billon to nowa forma pieniądza. Czy polska cyfrowa waluta będzie tak popularna jak bitcoin?, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/billon-to-nowa-forma-pieniadza-czy-polska,224,0,1793760.html [data dostępu: 01.06.2016].

Pismo Ministerstwa Finansów do Marszałka Senatu z dnia 28 czerwca 2013 r. (FN/FN-7/0602/WOS/4-3/2013/RD-64616/2013).

Puls Biznesu, Brytyjski bank centralny myśli o własnym bitcoinie, 2015, www.pb.pl/4019402,52696,brytyjski-bank-centralny-mysli-o-wlasnym-bitcoinie [data dostępu: 13.03.2015].

Puls Biznesu, Zug pozwoli mieszkańcom płacić bitcoinami, 2016, www.pb.pl/4432870,69377,zug-pozwoli-mieszkancom-placic-bitcoinami [data dostępu: 13.03.2016].

Szeszko P., Alternatywne waluty narzędziem wspierającym ekonomię społeczną, 2013, www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/908343.html [data dostępu: 13.03.2015].

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U., nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.289
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-13 07:00:43


Statistics


Total abstract view - 536
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Robert Kurek, Alicja Janusz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.