Przesłanki emisji obligacji zamiennych z opcją call przez spółki amerykańskie i europejskie – analiza porównawcza

Damian Kaźmierczak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn dołączenia opcji call do obligacji zamiennych oraz sprawdzenie, czy motywy emisji długu hybrydowego z klauzulą call różnią się w zależności od siedziby kraju emitenta. Analizą objęto 299 emisji obligacji zamiennych przeprowadzonych w latach 2004–2014 przez spółki amerykańskie i europejskie działające w sektorze produkcyjnym i usługowym. Wyniki badania pokazują, że zarówno spółki ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy dołączają opcję call najprawdopodobniej w celu zabezpieczenia się przed trudnościami z wykupem długu w ustalonym terminie zapadalności, zapewniając sobie możliwość przedterminowej spłaty nominalnej wartości obligacji (spółki amerykańskie) lub przedterminowego wymuszenia konwersji na obligatariuszach (spółki europejskie). Ponadto wiele wskazuje na to, że przez emisję długu hybrydowego z opcją call przedsiębiorstwa chcą pozyskać kapitał na sfinansowanie nowych inwestycji, które mają przyczynić się do poprawy ich wyników finansowych.


Słowa kluczowe


finanse przedsiębiorstw; finansowanie długiem; obligacje zamienne; opcja call

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bancel F., Mittoo U.R., Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, “Financial Management” 2004, Vol. 33 (4).

Brennan M., Kraus A., Efficient Financing under Asymmetric Information, “Journal of Finance” 1987, Vol. 42 (5), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04363.x.

Brennan M.J., Schwartz E.S., The Case for Convertibles, “Journal of Applied Corporate Finance” 1988, Vol. 1 (2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1988.tb00166.x.

Ekkayokkaya P., Gemmill G., Koufopoulos K., Why Are Some Issues of Convertibles Callable and Others Not?, SSRN, 2012, http://ssrn.com/abstract=2158237 [data dostępu: 25.04.2016].

Green R.C., Investment Incentives, Debt, and Warrants, “Journal of Financial Economics” 1984, Vol. 13 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90034-5.

Isagawa N., Callable Convertible Debt under Managerial Entrenchment, “Journal of Corporate Finance” 2002, Vol. 8 (3), DOI: https://doi.org/10.1016/S0929-1199(01)00041-4.

Isagawa N., Convertible Debt: An Effective Financial Instrument to Control Managerial Opportunism, “Review of Financial Economics” 2000, Vol. 9 (12), DOI: https://doi.org/10.1016/s1058-3300(00)00014-8.

Jung M., Sullivan M.J., The Signaling Effects Associated with Convertible Debt Design, “Journal of Business Research” 2009, Vol. 62 (12), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.11.002.

Korkeamaki T., Moore W.T., Convertible Bond Design and Capital Investment: The Role of Call Provisions, “The Journal of Finance” 2004, Vol. 59 (1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00636.x.

Mayers D., Convertible Bonds Matching Financial and Real Options, “Journal of Applied Corporate Finance” 2000, Vol. 13 (1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2000.tb00038.x.

Mayers D., Why Firms Issue Convertible Bonds: The Matching of Financial and Real Investment Options, “Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-405X(97)00038-X.

Nyborg K., Convertible Debt as Delayed Equity: Forced versus Voluntary Conversion and the Information Role of Call Policy, “Journal of Financial Intermediation” 1995, Vol. 4 (4), DOI: https://doi.org/10.1006/jfin.1995.1015.

Stein J.C., Convertible Bonds as Backdoor Equity Financing, “Journal of Financial Economics” 1992, Vol. 32 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(92)90022-P.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.193
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-15 21:24:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Damian Kaźmierczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.