Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów

Łukasz Szewczyk

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problem instrumentów stosowanych przez systemy gwarancyjne, mających na celu wspieranie sektora banków spółdzielczych, który powszechnie jest uważany za ważny element systemu finansowego ze względu na rolę, jaką pełni w finansowaniu gospodarki realnej. Celem opracowania jest identyfikacja rozwiązań, jakie w zakresie wspierania banków spółdzielczych stosują wybrane systemy gwarantowania depozytów. Badaniem zostały objęte trzy systemy: polski, japoński i niemiecki.


Słowa kluczowe


systemy gwarantowania depozytów; banki spółdzielcze; stabilność finansowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny, Warszawa 2009–2014.

BVR, www.bvr.de/About_us/Our_protection_scheme [data dostępu: 31.05.2016].

Demirguc-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, IMF Working Paper 2014, No. 14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.

Gospodarowicz M., System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficzyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.

Gostomski E., Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Gwarancje dla depozytów szyte na miarę, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015, nr 1.

International Association of Deposit Insurers, IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, 2014.

Pawlikowski A., Optymalny model gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3 (42).

Smaga P., Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część II (propozycja konstrukcji), „Bezpieczny Bank” 2014, nr 1 (54).

Szymczak R, Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie japońskim, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 1 (43).

Trzecińska A., Rola funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego, VIII Kongres Ryzyka Bankowego, Warszawa 2013.

Zaleska M., Nowa formuła pożyczek z FRBS, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2009, nr 1.

Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1 (34).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.487
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-17 12:13:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 225
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Łukasz Szewczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.