Instruments Supporting the Cooperative Banking Sector in the Practice of Selected Deposit Guarantee Schemes

Łukasz Szewczyk

Abstract


The subject of discussion in this paper is the problem of instruments used by deposit guarantee schemes aimed at supporting the cooperative banking sector, which is widely regarded as an important element of the financial system, because of the role it plays in financing the real economy. The aim of the article is to identify solutions that can be applied by selected deposit guarantee schemes in supporting cooperative banks. The study covers three systems: Polish, Japanese and German.


Keywords


deposit guarantee schemes; cooperative banks; financial stability

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny, Warszawa 2009–2014.

BVR, www.bvr.de/About_us/Our_protection_scheme [data dostępu: 31.05.2016].

Demirguc-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, IMF Working Paper 2014, No. 14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.

Gospodarowicz M., System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficzyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.

Gostomski E., Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Gwarancje dla depozytów szyte na miarę, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2015, nr 1.

International Association of Deposit Insurers, IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, 2014.

Pawlikowski A., Optymalny model gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3 (42).

Smaga P., Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część II (propozycja konstrukcji), „Bezpieczny Bank” 2014, nr 1 (54).

Szymczak R, Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie japońskim, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 1 (43).

Trzecińska A., Rola funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego, VIII Kongres Ryzyka Bankowego, Warszawa 2013.

Zaleska M., Nowa formuła pożyczek z FRBS, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2009, nr 1.

Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1 (34).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.487
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-17 12:13:11


Statistics


Total abstract view - 606
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Łukasz Szewczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.