Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze pożyczkodawcy przez osoby 50+

Beata Agnieszka Lewicka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących wybór pożyczkodawcy przez mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 50+. Aby wykazać zależności między przyczynami pożyczki a decyzją, gdzie powinno się ją zaciągnąć, zastosowano metodę regresji logistycznej. Zbudowano trzy modele opisujące, jakie czynniki zwiększają bądź zmniejszają prawdopodobieństwo skorzystania z kredytu bankowego, pożyczki w instytucji pozabankowej oraz pożyczki od osób fizycznych (znajomych i rodziny). Interpretacja modeli wykazała, że powody, dla których osoba 50+ pożycza środki, odgrywają ważną rolę przy wyborze pożyczkodawcy. Przykładowo w sytuacji doświadczania przejściowych kłopotów finansowych czy problemów z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, istotnie wzrasta prawdopodobieństwo wykorzystania instytucji pozabankowych oraz rodziny i znajomych. Inaczej jest w sytuacji, gdy osoba w wieku 50+ chce wesprzeć swoją rodzinę. Wówczas szansa na zaciągnięcie przez nią kredytu bankowego wzrasta aż 23-krotnie.


Słowa kluczowe


pożyczki; kredyty; finanse gospodarstw domowych 50+; regresja logistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beach B., Grandparental Generosity: Financial Transfers from Grandparents to Grandchildren, London 2013.

Danieluk B., Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna” 2010, t. 5, nr 2–3 (14).

Finney A., Demystifying Non-mortgage Borrowing in Older Age: A Longitudinal Approach, Personal Finance Research Centre and the International Longevity Centre (UK), 2013.

GUS, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 czerwca 2015 r.

Hosmer D.W., Lemeshow S., Applied Logistic Regression, ed. 2, Wiley & Sons, New York 2000, DOI: https://doi.org/10.1002/0471722146.

ICAN Research, Jak pożyczają Polacy?, Raport przygotowany na zlecenie serwisu Kokos.pl., 2015 (sierpień).

Jabłońska K., Sobieraj A., Metodyka dobierania próby badawczej w naukach społecznych, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2013, nr 32 (4), DOI: https://doi.org/10.12845/bitp.32.4.2013.3.

KNF, Rekomendacja S – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 2013 (czerwiec).

KRD, Finanse po 50.: niskie dochody i rosnące długi, 2015, http://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2015/Finanse-po-50---niskie-dochody-i-rosnace-dlugi [data dostępu: 01.06.2016].

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.

Mach Ł., Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.

Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, StatSoft, Kraków 2000.

ZUS, Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn uprawniający do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.299
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-23 18:16:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Beata Agnieszka Lewicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.