Selected Problems of the Effectiveness of Public Funds on the Basis of the Regional Branch Offices of the National Health Fund

Sebastian Susmarski

Abstract


Public special purpose funds are of a significant importance for the economy. Both National Health Fund and Social Insurance Fund play a particular role. Because of the fact that the financial policy of state special purpose funds is not a subject of strict rules characteristic for the principles of state budget, it is especially important to evaluate its efficiency and effectiveness. The article presents results of a study on the effectiveness of the financial policy of NHF Region Branch Offices, understood as relation between expenditure and outcome.


Keywords


National Health Fund; financial policy; efficiency; effectiveness; special purpose funds

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995.

Dębowska-Romanowska T., Fundusze systemu budżetowego, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.

Dubas K., Problematyka efektywności w ochronie zdrowia – znaczenie i metody pomiaru, „Problemy Zarządzania” 2011, t. 9, nr 3 (33).

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11.

NIK, Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na rok 2013, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7653,vp,9595.pdf [data dostępu: 20.09.2016].

Nojszewska E., Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia, „Problemy Zarządzania” 2011a, t. 9, nr 3 (33).

Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011b.

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Piotrowska-Marczak K., Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych w świetle kryzysu finansów publicznych, [w:] M. Adamowicz (red.), Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U., nr 294, poz. 1735).

Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.

www.nfz.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].

www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.467
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-24 22:09:06


Statistics


Total abstract view - 698
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Sebastian Susmarski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.