Public Procurement Competitiveness in Poland in Comparison with Other EU Countries

Wacława Starzyńska

Abstract


Competitiveness of public procurement market is rarely subject of scientific economic investigations. The Polish public procurement law takes into account mechanisms of competing economic units, however the main goal of contracting authorities is to conduct a public procurement procedure in the way to enable a realization of public contract. The work analyses legal framework for public procurement in relation to the Polish market using data coming from sources: published by the Bulletin of Public Procurement (values less than the EU thresholds) and Tenders Electronic Daily (contracts with values higher than the EU thresholds) according to three groups of contracts: supplies, construction works and services in the time periods 2000–2014 and 2010–2013, respectively. Empirical results, based mainly on the average number of bids for each tender, prove that Poland is still at the end of rank list of the EU countries. Macroeconomic approach to the subject of competitiveness of public procurement market may be misleading because the public procurements play not only economic function, but mainly social and environmental ones.


Keywords


public procurement; competitiveness; economic growth

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Eurostat database [tsdec100], stan na dzień 31 maja 2016 r.

Public Procurement Indicators 2013, DG Grow G4 – Innovative and e-Procurement, June 17, 2015, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11022/attachments/1/translations/en/renditions/native [data dostępu: 10.05.2016].

Szymański J., Ocena funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie dostaw w latach 2009–2011, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (praca doktorska).

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.

UOKiK, Zmowy przetargowe, Warszawa 2012, www.uokik.gpv.pl/download.php.plik=11132 [data dostępu: 10.10.2016].

Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdania Prezesa UZP z lat 2000–2014, Warszawa 2015.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1020).

Waresa M.A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

Załącznik do uchwały nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. – Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (poz. 289).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.443
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-27 14:32:49


Statistics


Total abstract view - 546
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Wacława Starzyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.