Nadmierny optymizm w wycenach przedsiębiorstw

Radosław Pastusiak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym na przykładzie rekomendacji i wycen przygotowywanych przez domy maklerskie w Polsce. W strukturze tych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym, ale należy wziąć pod uwagę, iż na giełdzie są hossa, bessa oraz okresy trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Bazą dla rekomendacji są wyceny przedsiębiorstw, często wykonywane metodą DCF. Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane dla nich rekomendacje w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje pozytywne. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku notowań. Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo pozytywnych rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW. Ponadto porównano w wybranych firmach prognozy finansowe z realnymi sprawozdaniami. Ta analiza również wykazała istnienie nadmiernego optymizmu wśród analityków.


Słowa kluczowe


nadmierny optymizm; wycena przedsiębiorstwa; heurystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerw A., Optymizm. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2009.

Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.

Eames M., Glover S.M., Kennedy J., The Association Between Trading Recommendations and Broker-Analysts’ Earnings Forecasts, “Journal of Accounting Research” 2002, No. 40.

Montier J., Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance, Wiley, Chichester 2007, DOI: https://doi.org/10.1002/9781118673430.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Nofsinger J.R., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2011.

Olsen R., Investment Risk: The Experts’ Perspective, “Financial Analysts Journal” 1997, No. 53.

Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York 1993.

Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.

Törngren G., Montgomery H., Worse Than Chance? Performance and Confidence Among Professionals and Laypeople in the Stock Market, “Journal of Behavioral Finance” 2004, No. 5.

Tversky A., Kahneman D., Belief in the Law of Small Numbers, “Psychological Bulletin” 1971, Vol. 76 (2), DOI: https://doi.org/10.1037/h0031322.

Tversky A., Kahneman D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Since” 1974, No. 185.

Tyszka T., Zielonka P., Expert Judgments: Financial Analysts versus Weather Forecasters, “Journal of Psychology and Financial Markets” 2002, Vol. 3 (3), DOI: https://doi.org/10.1207/S15327760JPFM0303_3.

Wąsowska A., Heurystyki i błędy poznawcze jako źródła niepowodzenia audytu zewnętrznego, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 11 (3).

Womack K., Do Brokerage Analysts’ Recommendation Have Investment Value?, “Journal Of Finance” 1996, Vol. 51, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05205.x.

Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Zielonka P., Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.383
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-08 19:06:49

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Radosław Pastusiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.