Kanadyjski system emerytalny – model do naśladowania?

Teresa Hanna Bednarczyk, Łukasz Szwedo

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest charakterystyka kanadyjskiego systemu emerytalnego jako możliwej alternatywy dla pożądanego kierunku zmian i przeobrażeń w polskim systemie emerytalnym. Kanadyjski system emerytalny jest wysoko oceniany, a rozwiązania w nim zawarte często są przywoływane jako wzorcowe w kontekście dokonujących się reform systemów emerytalnych w Europie i na świecie. Szczególną uwagę przywiązuje się do oferowanej przez kanadyjski rząd minimalnej emerytury obywatelskiej oraz wysokiego poziomu dodatkowych oszczędności emerytalnych, co jest uwarunkowane istnieniem dobrych rozwiązań systemowych. W Polsce potrzebne są mechanizmy, które pozwolą Polakom, zwłaszcza tym średniozamożnym i zamożnym, gromadzić dobrowolny kapitał emerytalny. Wymaga to jednak rozwoju świadomości emerytalnej, powszechnej edukacji, włączenia się pracodawców oraz wsparcia i efektywnego systemu zachęt, a także ulg podatkowych ze strony państwa. Wydaje się, iż wiele rozwiązań z kanadyjskiego systemu emerytalnego mogłoby znaleźć zastosowanie także w Polsce.


Słowa kluczowe


zabezpieczenie na okres starości; emerytura obywatelska; programy emerytalne; konta oszczędnościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Actuarial Report (12th) on the Old Age Security Program as at 31 December 2012, www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/OAS12.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Changes to the Canada Pension Plan, www.esdc.gc.ca/en/reports/pension/changes.page [data dostępu: 19.09.2016].

Clemens J., Emes J., Rates of Return for the Canada Pension Plan, The Fraser Institute 2016, www.fraserinstitute.org/sites/default/files/rates-of-return-for-the-canada-pension-plan.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

CPP Investment Board Annual Report, 2016, www.cppib.com [data dostępu: 19.09.2016].

Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Fukuyama F., Zaufanie – kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

Gross Domestic Product (GDP), https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm [data dostępu: 19.09.2016].

How Contributions Affect your RRSP/PRPP Deduction Limit, Canada Revenue Agency, www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/cntrbtng/cntrbtng-eng.html#whtddctnlmt [data dostępu: 19.09.2016].

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2015 roku, UKNF, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl/Images/Oprac_IKE_IKZE_122015_tcm75-47033.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Kłos B., Kanadyjski system emerytalny, „Analizy BAS” 2012, nr 16/83, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/23E2E00519A32391C1257A9F0030279D/$file/Analiza_BAS_2012_83.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Miejsce funduszy emerytalnych w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, PwC Polska, 2016 (maj).

Minimum Wage by Province of May 2016. Retail Council of Canada, www.retailcouncil.org/quickfacts/minimum-wage [data dostępu: 19.09.2016].

OECD Pensions Outlook 2012, OECD Publishing, www.oecd.org/finance/private-pensions/50560110.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Old Age Security Benefits and Canada Pension Plan, Service Canada, www.seniorscouncil.net/uploads/files/Federal%20Programs.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Pension at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en#.V9WSejVmNv8#page173 [data dostępu: 19.09.2016].

Pension Spending (Indicator), OECD 2016, https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm [data dostępu: 19.09.2016].

Pensions Markets in Focus, 2015, www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2015.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Pieńkowska-Kamieniecka S., System emerytalny w Kanadzie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 4.

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Postawy Polaków wobec finansów. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 2015, www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_oszczedzania_2015.pdf [data dostępu: 03.07.2016].

Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku, UKNF, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_PPE_2015_tcm75-47390.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Registered Pension Plan – RPP – Investopedia, http://www.investopedia.com/terms/r/rpp.asp [data dostępu: 19.09.2016].

Registered Pension Plans (RPP) and Other Types of Savings Plans – Coverage in Canada, 2015, www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/fs_rpp_2015.pdf [data dostępu: 19.09.2016].

Retirement Income: Public and Private Pensions, Old Age Security, www.fcac-acfc.gc.ca/Eng/resources/educationalPrograms/ft-of/Pages/retirement-pensions-2-4.aspx [data dostępu: 19.09.2016].

Social Issues: Key Tables from OECD, www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-issues-key-tables-from-oecd_20743904 [data dostępu: 19.09.2016].

Tabela nr 181/A/NBP/2016 z dnia 19 września 2016 r., www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html [data dostępu: 19.09.2016].

Zalewa P., Kanadyjski system ubezpieczeń społecznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2002, Vol. 36.

ZUS, Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.25
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-13 10:49:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Teresa Hanna Bednarczyk, Łukasz Szwedo

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.