Wpływ charakterystyki spółki na jej skłonność do wypłaty dywidendy

Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

Streszczenie w języku polskim


Bazując na danych 246 niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2008–2014, analizie poddano charakterystyki spółek płacących i niepłacących dywidendy oraz wpływ wybranych charakterystyk na skłonność badanych spółek do wypłaty dywidendy. Wyniki badania wskazują, że spółki płacące dywidendy są większe, bardziej rentowne, mniej zadłużone, obarczone mniejszym ryzykiem i posiadają mniejsze możliwości inwestycyjne od spółek niewypłacających dywidend. Wyniki regresji logitowej potwierdzają, że wielkość spółki i rentowność mają pozytywny wpływ na jej skłonność do wypłaty dywidendy. Prawdopodobieństwo wypłaty maleje, gdy wzrasta poziom zadłużenia spółki i ryzyko oraz wzrastają możliwości inwestycyjne.


Słowa kluczowe


polityka dywidend; skłonność do wypłaty dywidendy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R., Payout Policy in the 21st Century, “Journal of Financial Economics” 2005, Vol. 77, Issue 3, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.07.004.

De Angelo H., De Angelo L., Skinner D.J., Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and Consolidation of Earnings, “Journal of Financial Economics” 2004, Vol. 72, Issue 3.

Denis D., Osobov I., Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy, “Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 89, Issue 1, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.06.006.

Eije H. von, Megginson W., Dividends and Share Repurchases in the European Union, “Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 89, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.11.002.

Fama E.F., French K.F., Disappearing Dividends: Changing Firms Characteristics or Lower Propensity to Pay?, “Journal of Financial Economics” 2001, Vol. 60, Issue 1, DOI: https://doi.org/10.1016/s0304-405x(01)00038-1.

Grullon G., Pay B., Underwood S., Weston J., Has the Propensity to Pay out Declined?, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2011, Vol. 46, DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109010000633.

Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Julio B., Ikenberry D., Reappearing Dividends, “Journal of Applied Corporate Finance” 2005, Vol. 16.

Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.203
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-13 23:34:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.