Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Mikołajczyk

Streszczenie w języku polskim


W artykule weryfikacji empirycznej poddano hipotezę badawczą, że struktura własnościowa ma wpływ na strategię i wyniki banków komercyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jednak siła i charakter tego oddziaływania są uzależnione od warunków makroekonomicznych. W tym celu banki komercyjne z ośmiu krajów ESW poddano analizie porównawczej z wykorzystaniem 10 wskaźników obrazujących trzy kluczowe obszary analityczne: strategię inwestycyjną, efektywność i bezpieczeństwo. Analizę dla okresu 2004–2013 przeprowadzono w trzech podokresach odzwierciedlających zmieniające się warunki makroekonomiczne. W artykule sformułowano także pytanie badawcze: czy, definiując strukturę własnościową, bardziej istotne jest uwzględnienie pochodzenia kapitału większościowego czy charakteru inwestora strategicznego. W celu odpowiedzi na to pytanie w badaniach zastosowano równolegle dwie klasyfikacje banków, oparte na powyższych kryteriach. Przeprowadzone badania potwierdziły istotne zróżnicowanie między grupami banków reprezentującymi różną formę własności, zarówno w przypadku odwołania się do pochodzenia kapitału, jak i charakteru właściciela większościowego. Różnice te nie miały charakteru stabilnego, ale ich natężenie nasilało się lub słabło w zależności od sytuacji makroekonomicznej.


Słowa kluczowe


sektor bankowy; struktura własnościowa; kryzys finansowy; Europa Środkowo-Wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barba Navaretti G., Calzolari G., Pozzolo A.F., Levi M., Multinational Banking in Europe – Financial Stability and Regulatory Implications. Lessons from the Financial Crisis, “Centro Studi Luca D’agliano, Development Studies Working Papers” 2010, No. 292.

Bonin J.P., Hasan I., Wachtel P., Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries, “Journal of Banking and Finance” 2005, Vol. 29, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.03.012.

Claessens S., Horen N. van, Being a Foreigner Among Domestic Banks: Asset or Liability?, “Journal of Banking and Finance” 2012, Vol. 36 (5), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.11.020.

Haas R. de, Lelyveld I. van, Internal Capital Markets and Lending by Multinational Bank Subsidiaries, “Journal of Financial Intermediation” 2010, Vol. 19, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2009.02.001.

Haselmann R., Strategies of Foreign Banks in Transition Economies, “Emerging Markets Review” 2006, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2006.09.002.

Huang T.H., Shen C.H., Chen K.C., Tseng S.J., Measuring Technical and Allocative Efficiency for Banks in the Transition Countries Using the Fourier Flexible Cost Function, “Journal of Productivity Analysis” 2011, Vol. 35 (2), DOI: https://doi.org/10.1007/s11123-010-0181-3.

Koutsomanoli-Filippaki A., Margaritis D., Staikouras C., Efficiency and Productivity Growth in the Banking Industry of Central and Eastern Europe, “Journal of Banking and Finance” 2009, Vol. 33, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.09.009.

Lensink R., Meesters A., Naaborg I., Bank Efficiency and Foreign Ownership: Do Good Institutions Matter?, “Journal of Banking and Finance” 2008, Vol. 32, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.06.001.

Pawłowska M., The Impact of Market Structure and the Business Cycle on Bank Profitability: The Role of Foreign Ownership. The Case of Poland, “NBP Working Paper” 2015, nr 229.

Yildirim H.S., Philippatos G.C., Efficiency of Banks: Recent Evidence from the Transition Economies of Europe, 1993–2000, “European Journal of Finance” 2007, Vol. 13 (2), DOI: https://doi.org/10.1080/13518470600763687.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.311
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-18 15:05:18

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Katarzyna Mikołajczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.