Ubezpieczenia kredytów eksportowych jako narzędzia wspierające handel międzynarodowy

Robert Antoni Dankiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto tematykę dotyczącą ryzyka w transakcjach handlowych w obszarze wymiany międzynarodowej. Jako cel podano analizę roli, znaczenia i miejsca ubezpieczeń kredytów eksportowych jako narzędzi wspierających wymianę handlową. Zwrócono uwagę na znaczenie możliwości wykorzystania finansowania zewnętrznego w działalności przedsiębiorstw, zidentyfikowano występujące w tym obszarze problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Wskazano rolę państw i instytucji w tym procesie, ze szczególnym uwzględnieniem agencji kredytów eksportowych. Uwzględniając dane w zakresie przypisu składek, szkodowości, wielkości rynku i rozmiarów ewentualnego wsparcia, przedstawiono zmiany na rynku ubezpieczeń kredytu. Podjęto próbę identyfikacji przesłanek zmian w analizowanych obszarach.


Słowa kluczowe


handel międzynarodowy; ryzyko handlowe; ryzyko polityczne; ubezpieczenia kredytów eksportowych; agencje kredytów eksportowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chauffour J.P., Saborowski C., Soylemezoglu A.I., Should Developing Countries Establish Export Credit Agencies?, [w:] J.P. Chauffour, M. Malouche (eds.), Trade Finance Turing the Great Trade Collapse, The World Bank, Washington 2011.

Clipici E., Credit Insurance During the Financial Crisis, “Practical Application of Science” 2013, Vol. 1.

Companies Turning to Trade Credit Insurance in an Unpredictable and Debt-laden Word, Zurich American Insurance Corporation, Illinois 2013.

Dinh T.Q., Hilmarsson H.P., What Are the Economic Justifications for the Existence of Export Credit Agencies and How They Can Facilitate Cross Border Trade to Emerging Market Economies?, “Regional Formation and Development Studies” 2014, Vol. 6, No. 1.

Finger K.M., Schuknecht L., Trade, Finance and Financial Crisis, The World Trade Organization, Geneva 1999.

International Financial Consulting, Study on Short-term Trade Finance and Credit Insurance in European Union, Publications Office of European Union, Luxembourg 2012.

Lisowski J., Trade Credit Insurance – Specifity of Risks, “Insurance Review. Knowledge for Practice” 2014, nr 4.

Soh Young I., Do Export Credit Agencies Benefit the Economy?, “Stanford International Policy Review” 2014.

Swiss Re, Trade Credit Insurance & Surety: Taking Stock After the Financial Crisis, “Economic Research & Consulting” 2014.

The Impact of the Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses, OECD Publishing 2011, No. 13.

Van der Veer K.J.M., Private Trade Credit Insurers During the Crisis: The Invisible Banks, [w:] J.P. Chauffour, M. Malouche (eds.), Trade Finance Turing the Great Trade Collapse, The World Bank, Washington 2011.

Van der Veer K.J.M., The Private Export Credit Insurance, Effect On Trade, “Journal of Risk Management” 2015, Vol. 82, No. 3.

Zlatko S., Export Credit Insurance and Guarantees – A Practitioner’s Guide, Macmillan Publishers Limited, Houndmills 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.49
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-26 12:20:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 382
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Robert Antoni Dankiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.