Competitiveness Determinants in Micro and Small Enterprises on the Example of Bakery and Confectionary Industry

Lidia Jabłońska-Porzuczek, Joanna Smoluk-Sikorska

Abstract


The paper presents the results of research conducted in 2015 in 56 micro and small enterprises operating in bakery and confectionary industry located in Wielkopolskie Voivodeship. The aim of the investigation was to define factors of company’s competitiveness. The main internal determinants influencing competitiveness, among which the most important are high product quality, product price, product range or development financing possibilities, were presented. Service quality, relations with clients and company’s image were recognised as very important as well. The respondents also underlined the significance of modern technologies and innovation.


Keywords


competitiveness; competitive advantage; enterprise; bakery and confectionary industry

Full Text:

PDF

References


Baburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Flak O., Głód G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.

Grzebyk M., Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2011, nr 20.

Grzybowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji, „Ekonomia i Prawo” 2013, nr 3.

Kusa R., Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, „Ekonomia Menadżerska” 2008, nr 3.

Lisiński M., Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, AE w Krakowie, Warszawa – Kraków 2005.

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Repetowski R., Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2010, t. 6, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171225027?q=bwmeta1.element.ekon-element-e2a4c93b-49e0-3118-ad8f-09aedb9a5618;6&qt=CHILDREN-STATELESS [accessed: 08.07.2016].

Skawińska E., Konkurencyjność w kontekście globalizacji i integracji, [w:] E. Skawińska, E. Cyrson, R.I. Zalewski (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8.

Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010a, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [accessed: 12.06.2016].

Walczak W., Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, „Master of Business Administration” 2010b, nr 6 (115).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.29
Date of publication: 2017-05-04 19:08:09
Date of submission: 2016-09-15 11:10:52


Statistics


Total abstract view - 1967
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Lidia Jabłońska-Porzuczek, Joanna Smoluk-Sikorska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.