Czynniki konkurencyjności w mikro i małych przedsiębiorstwach na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej

Lidia Jabłońska-Porzuczek, Joanna Smoluk-Sikorska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. w 56 mikro i małych przedsiębiorstwach sektora piekarniczo-cukierniczego, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Celem badania było określenie czynników konkurencyjności firm. Omówiono główne determinanty wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, wśród których najważniejsze to: wysoka jakość produktów, ich cena, szerokość oferty asortymentowej i możliwości finansowania rozwoju. Za bardzo ważne uznano również jakość obsługi i relacje z klientami oraz wizerunek firmy. Badani podkreślali także znaczenie nowoczesnych technologii produkcji i innowacyjność.


Słowa kluczowe


konkurencyjność; przewaga konkurencyjna; przedsiębiorstwo; branża piekarniczo-cuki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Flak O., Głód G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.

Grzebyk M., Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2011, nr 20.

Grzybowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji, „Ekonomia i Prawo” 2013, nr 3.

Kusa R., Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, „Ekonomia Menadżerska” 2008, nr 3.

Lisiński M., Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, AE w Krakowie, Warszawa – Kraków 2005.

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Repetowski R., Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2010, t. 6, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171225027?q=bwmeta1.element.ekon-element-e2a4c93b-49e0-3118-ad8f-09aedb9a5618;6&qt=CHILDREN-STATELESS [accessed: 08.07.2016].

Skawińska E., Konkurencyjność w kontekście globalizacji i integracji, [w:] E. Skawińska, E. Cyrson, R.I. Zalewski (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8.

Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010a, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [accessed: 12.06.2016].

Walczak W., Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, „Master of Business Administration” 2010b, nr 6 (115).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.29
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:09
Data złożenia artykułu: 2016-09-15 11:10:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1754
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Lidia Jabłońska-Porzuczek, Joanna Smoluk-Sikorska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.