Innowacyjność Polski w ocenie Unii Europejskiej i z perspektywy regionów

Urszula Wich

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ocena poziomu i zmian w innowacyjności Polski na tle krajów UE, z uwzględnieniem roli regionów w tym procesie. Przeprowadzono analizy statystyczne raportów Komisji Europejskiej poświęcone innowacyjności Polski i innych krajów UE oraz zastosowano metodę taksonomiczną do określenia poziomu innowacyjności i poziomu gospodarki w polskich regionach. Podstawa czasowa pokrywa się z okresem programowania w UE obejmującym lata 2007–2013. Wyniki badań potwierdziły przyjęte tezy, które sugerowały niski poziom innowacyjności Polski, uzależnienie od czynników zewnętrznych, słabą rolę przedsiębiorczości, powielanie w regionach wzorów zagranicznych i rozluźnienie związków między innowacyjnym a gospodarczym rozwojem regionów. Wskazuje to na potrzebę zmian w dotychczasowej polityce innowacyjnej Polski.


Słowa kluczowe


innowacyjność; przedsiębiorczość; konkurencyjność regionalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ejdys J., Lulewicz-Sas A., Inteligentna specjalizacja – nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.

European Commission, Innovation Union Scoreboard, 2015.

Grosse T.G., Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 10.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014b.

GUS, Nauka i technika w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014b.

GUS, Roczniki statystyczne województw, 2014c.

GUS, Roczniki statystyczne województw, 2015.

Kasperkiewicz W., Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 9.

Kijek A., Lisowski M., Starzyńska W., Innovation Activity of Polish, “Manufacturing Enterprises. International Advances in Economic Research” 2013, Vol. 19, Issue 1.

Koźlak A., Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 46.

Lisowski M., Innovativeness and Competitiveness of Enterprises in Lublin Voivodeship in Aspect of Poland’s Accession to the European Union, [w:] P. Cmela, K. Kuszyński (red.), Statistical Methods in Analyses of Economic Phenomena Under Integration and Globalization, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Łódź 2012.

Markowski T., Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje, „Studia KPZK PAN” 2013, t. 155.

Piotrowski S., Konkurencyjność regionalna a innowacyjność i przedsiębiorczość, [w:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcja – strategie – przykłady, PWN, Warszawa 2012.

Stec M., Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 11/12.

Strużycki M. (red.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Wołodkiewicz-Donimirski Z., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, „Studia BAS” 2011, nr 1 (25).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.101
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:13
Data złożenia artykułu: 2016-10-04 19:22:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 692
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Urszula Wich

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.