Efektywność rynku sportowych zakładów bukmacherskich online w Polsce

Sebastian Majewski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest krótkim studium przypadku nad efektywnością informacyjną rynku zakładów sportowych w Polsce. W pracy skupiono się na trzech najbardziej popularnych ligowych dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, siatkówce i piłce ręcznej. Wobec szerokiego zainteresowania inwestycjami polegającymi na obstawianiu wyników sportowych starano się dociec, czy istnieje realna możliwość wpływania na kursy bukmacherskie (czy rynek jest wolny od wpływów) i czy istotne znaczenie może odgrywać wiedza fachowa w procesie decyzyjnym. W ramach badania część uwagi poświęcono na rozgrywki Ekstraklasy piłkarskiej.


Słowa kluczowe


efektywność rynku; rynek bukmacherski; ekonomika sportu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ayton P., How to Be Incoherent and Seductive: Bookmakers’ Odds and Support Theory, “Organizational Behavior and Human Decision Processes” 1997, Vol. 72, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1006/obhd.1997.2732.

Bernstein P., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997.

Bolton R.N., Chapman R.G., Searching for Positive Returns at the Track: A Multinomial Logit Model for Handicapping Horse Races, “Management Science” 1986, Vol. 32, DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.32.8.1040.

Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Demir E., Danis H., Rigorni U., Is the Soccer Betting Market Efficient? A Cross-county Investigation Using Fibonacci Strategy, “Journal of Gambling Business and Economics” 2012, Vol. 6, No. 2.

Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance” 1970, No. 25.

Forrest D., Simmons R., Forecasting Sport: The Behavior and Performance of Football Tipsters, “International Journal of Forecasting” 2000, No. 16.

Goddard J., Efficiency of Soccer Betting Markets, [w:] Oxford Handbook of the Economics of Gambling, ed. L. Vaughan-Williams, D. Siegel, Oxford 2013.

Goddard J., Asimakopoulos I., Forecasting Football Results and the Efficiency Of Fixed-odds Betting, “Journal of Forecasting” 2004, No. 23.

Jędraszka A., Zatoń M., Giełdy zakładów sportowych jako alternatywne źródło inwestycji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2011, z. 106.

Levitt S., Why Are Gambling Markets Organized So Differently from Financial Markets?, “Economic Journal” 2004, No. 114.

Majewski S., The Efficiency of Bookmakers’ Market in Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 381.

Page L., Is There an Optimistic Bias on Betting Markets?, “Economic Letters” 2009, No. 102.

Palomino F., Rennenboog L., Zhang C., Information Salience, Investor Sentiment, and Stock Returns: The Case of British Soccer Betting, “Journal of Corporate Finance” 2009, No. 15.

Pankoff L.D., Market Efficiency and Football Betting, “Journal of Business” 1968, Vol. 41, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1086/295077.

Papla D., Zmiany poziomu słabej efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991–2001, UMK, Toruń 2001.

Sponsoring Monitor 2014. Raport roczny, ARC Rynek i Opinia, styczeń 2015.

Stekler H.O., Sendor D., Verlander R., Issues in Sports Forecasting, “International Journal of Forecasting” 2010, No. 26.

Tarczyński W., Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Ekonomista” 1997, nr 3.

Thaler R., Ziemba W., Parimutuel Betting Markets: Racetracks and Lotteries, “Journal of Economic Perspectives” 1988, No. 2.

Verheyden T., Moor L. De, Bossche F. Van den, A Tale of Market Efficiency, “Hub Research Papers. Economics & Business Science” 2013/05, April.

Vlastakis N., Dotsis G., Markellos R., How Efficient is European Football Betting Market? Evidence from Arbitrage and Trading Strategies, “Journal of Forecasting” 2009, No. 28.

Williams L.V., Information Efficiency in Betting Markets: A Survey, “Bulletin of Economic Research” 1999, Vol. 51:1, DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8586.00069.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.51
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:10
Data złożenia artykułu: 2016-11-02 13:03:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sebastian Majewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.