Wpływ społeczny a proces akceptacji i użytkowania dobra technologicznego przez konsumentów-seniorów

Sylwia Badowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących wpływu społecznego i jego oddziaływania na konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród konsumentów-seniorów w latach 2014–2015 przy wykorzystaniu techniki PAPI. Wyniki wskazują na postrzeganie przez badanych seniorów występowania wpływu społecznego w procesie akceptacji i użytkowania telefonu komórkowego czy smartfonu. Jednakże wpływ ten jest ograniczony w badanej populacji. Sugeruje to, iż badani konsumenci-seniorzy w ocenianym procesie kierują się własnymi przekonaniami, akceptując i użytkując produkty technologiczne i/lub inne czynniki, równolegle moderujące ten proces.

Słowa kluczowe


wpływ społeczny; konsument-senior; proces akceptacji i użytkowania technologii; UTAUT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bojei, J., Hoo, W.C., Factors Inflencing Repurchase Intention of Smartphones, “Journal of Marketing Research”, vol. 4, no. 12, 2010, pp. 1–12.

Central Statistical Offie of Poland (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050, http://stat .ov .l/ (access: 17.02.2017).

Central Statistical Offie of Poland (2016), Ludność w wieku 60+. Struktura demografizna i zdrowie, http://stat.gov.pl (access: 17.02.2017).

Czapiński, J., Błędowski, P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekscie percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, MPiPS, CRZL, 2014, http://www.diagnoza.com/pliki/

raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (access: 17.02.2017).

DeMooij, M., Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, Sage Thousand Oaks, CA 2003.

East, R., Uncles, M.D., Lomax, W., Hear Nothing, Do Nothing: The Role of Word of Mouth in the Decision-Making of Older Consumers, “Journal of Marketing Management”, vol. 30, no. 7–8, 2014, pp. 786–801.

Foon, Y.S., Fah, B.C.Y., Internet Banking Adoption in Kuala Lumpur: An Application of UTAUT Model, “International Journal of Business and Management”, vol. 6, no. 4, 2011, pp. 161–167.

Howard, J., Sheth, J., The Theory of Buyer Behavior, John Wiley, New York 1969.

Phillips, L., Sternthal, B., Age Differences in Information Processing: A Perspective on the Aged Consumer, “Journal of Marketing Research”, vol. 14, no. 4, 1977, pp. 444–457.

Rice, R., Aydin, C., Attitudes Toward New Organizational Technology: Network Proximity as a Mechanism for Social Information Processing, “Administrative Science Quarterly”, vol. 36, no. 2, 1991, pp. 219–244.

SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Wave 2, http://www.share-project.org/home0/wave-2.html (access: 17.02.2017).

Slade, E.L., Dwivedi, Y.K., Piercy, N.C., Williams, M.D., Modeling Consumers’ Adoption Intentions of Remote Mobile Payments in the United Kingdom: Extending UTAUT with Innovativeness, Risk, and Trust, “Psychology & Marketing”, vol. 32, no. 8, 2015 (August), pp. 860–873.

United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision, https://esa.un.org/unpd/wpp/ (access: 17.02.2017).

Venkatesh, V., Brown, S.A., Maruping, L.M., Bala, H., Predicting Different Conceptualizations of System Use: The Competing Roles of Behavioral Intention, Facilitating Conditions, and Behavioral Expectation, “MIS Quarterly”, vol. 32, no. 3, 2008, pp. 483–502.

Venkatesh, V . Morris, M., Davis, G., Davis, F., User Acceptance of Information Technology: Towards a Unified View, “MIS Quarterly”, vol. 27, no. 3, 2003, pp. 425–478.

Venkatesh, V . Thong, J.Y.L., Xu, X., Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unifid Theory of Acceptance and Use of Technology, “MIS Quarterly”, vol. 36, no. 1, 2012 (March), pp. 157–178.

Venkatesh, V . Davis, F . A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, “Management Science”, vol. 46 no. 2, 2000, pp. 186–204.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.29
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:07
Data złożenia artykułu: 2017-02-28 18:09:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 332
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sylwia Badowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.