Marketing of Logistics Services in Poland and in Germany

Joanna Alicja Dyczkowska

Abstract


The article covers marketing activities used by TSL companies. The purpose of the article was an analysis of marketing instruments on the market of logistics services in Poland and Germany. An analysis of literature and a comparative analysis of the services offered were used. The market of transport services in Poland was presented in comparison to selected European states. The elements of marketing realized in Poland and in Germany by the largest logistics operators and the image formed by them in both of these countries were presented. Their policy of social responsibility was emphasized in the article.Keywords


marketing; logistics service; marketing instruments

Full Text:

PDF

References


Byrne P., Markham W., Improving Quality and Productivity in the Logistics Process. Wyd. Oak Brook, Butterfield Road 1991.

Chamier-Gliszczynski N., Bohdal T., Mobilność na obszarze miejskim w ochronie środowiska, Annual Set The Environment Protection, 2016, vol. 18, issue 1.

Chamier-Gliszczynski N., Bohdal T., Wskaźniki oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska, Annual Set The Environment Protection, 2016, vol. 18, issue 1.

Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Dyczkowska J., Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 2014.

Dyczkowska J., Processes of logistic customer service: behaviour of senders and recipients, Wyd. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2013, vol. 3, issue 1.

Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy ekonomiczne., Bel Studio, Warszawa 2008.

Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010

Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usługach, PWN Warszawa 2008.

http://data.trendeconomy.com/eurostat/ttr00005/DE?es_geo (dostęp 16.01.2017)

http://www.dbschenker.com/ (dostęp 06.02.2017)

http://www.dbschenker.pl/ (dostęp 06.02.2017)

http://www.dhl.com.pl/pl (dostęp 07.02.2017)

http://www.dpdhl.com/ (dostęp 07.02.2017)

Lovelock Ch., Service Marketing, Prentice Hall International, London 1996.

Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

Michałowska M., Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa transportowego w procesie przemian strukturalnych, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Zeszyt Naukowy nr 139, Katowice 1995.

Panasiuk A., Personel jako element działalności marketingowej poczty, „Technika i eksploatacja poczty”, 1999, nr 4.

Rogoziński K., Nowy marketing usług, AE w Poznaniu, Poznań 1998.

Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Wyd. ILiM, Poznań 2011.

Transport. Activity Results In 2015, Turek D., Statistical Publishing Establishment, Warsaw 2016.

Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.69
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:11
Data złożenia artykułu: 2017-02-28 20:35:40


Statistics


Total abstract view - 1357
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Joanna Alicja Dyczkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.