Determinants of Consumption and Consumer Behaviours in Poland in the Context of Globalization

Genowefa Sobczyk

Abstract


The paper presents changes in consumption in Polish households occurring in the context of internationalization and globalization of markets. The characteristics, forms and manifestations of consumption’s globalization as well as socio-economic determinants of private consumption and their inflence on the consumption of food products, industrial goods and services were presented. Available statistics of GUS (Central Statistical Office) were used as a source.


Keywords


consumption; globalization; household

Full Text:

PDF

References


Burgiel A., Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Dąbrowska A. i in., Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa 2015.

Kłosiewicz-Górecka U., Handel detaliczny – zasoby, formaty i tendencje rozwoju, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015,Instytut Badań Rynku , Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, GUS, Warszawa.

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.

Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Roczniki Statystyczne RP za lata 2008-2016, GUS, Warszawa.

Samli A.C., International Consumer Behavior in the 21st Century: Impact on Marketing Strategy Development, Springer Science & Business Media 2012.

Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Świetlik K., Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje, Handel Wewnętrzny 2015 nr 5.

Yip G., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.

Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.

Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.219
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:28
Data złożenia artykułu: 2017-03-09 17:14:18


Statistics


Total abstract view - 1201
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Genowefa Sobczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.