Rola dotacji przedmiotowej w funkcjonowaniu polskich klubów sportowych o statusie organizacji pożytku publicznego

Szczepan Kościółek

Streszczenie w języku polskim


Celem pracy jest wykazanie różnic w kondycji finansowo-organizacyjnej pomiędzy klubami sportowymi o statusie OPP otrzymującymi oraz nieotrzymującymi dotacji publicznej. Prowadząc wnioskowanie na obserwacji pełnej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi statystyki opisowej, wykazano, że kluby otrzymujące dotację dysponowały większymi przychodami, posiadały więcej członków i wolontariuszy oraz lepiej wynagradzały swoich pracowników niż kluby takiego wsparcia nieotrzymujące. Natomiast nie odnotowano różnic w dziedzinie średniej liczby odbiorców działań oraz wielkości zatrudnienia.


Słowa kluczowe


dotacja przedmiotowa; kluby sportowe; organizacje pożytku publicznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl [dostęp: 20.01.2017].

Camy J., Clijsen L., Madella A., Pilkington A., Improving employment in the field of sport in Europe through vocational training, Vocasport project, Education and Culture DG, Brussels 2004.

Časlavova E., Berka P., The financial management of sports clubs in the Czech Republic, “Kinesiology” 2005, Vol. 37(2).

Enjolras B., The commercialization of voluntary sport organizations in Norway, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2002, Vol. 31(3), DOI: https://doi.org/10.1177/0899764002313003.

GUS, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013 i 2014, Warszawa–Rzeszów 2015.

Hallmann K., Feiler S., Breuer C., Design and delivery of sport for all programmes: should it be market, non-profit, or state-run?, “International Journal of Sport Policy and Politics” 2015, Vol. 7(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2015.1088051.

Henry I., Sport governance, organizational change and sports policy in the member states of the European Union, “東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセンター年報” 2009, Vol. 9.

Łysoń P., Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Vos S., Breesch D., Késenne S., Van Hoecke J., Vanreusel B., Scheerder J., Governmental subsidies and coercive pressures. Evidence from sport clubs and their resource dependencies, “European Journal for Sport and Society” 2011, Vol. 8(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2011.11687882.

Waelbroeck-Rocha E., Avice E., Nguyen T.A., Mirgon C., Lourimi S., Mialet G., Montel J., Study on the funding of grassroots sports in the EU. With a focus on the internal market aspects concerning legislative frameworks and systems of financing, Eurostrategies 2011.

Wicker P., Breuer C., Scarcity of resources in German non-profit sport clubs, “Sport Management Review” 2011, Vol. 14(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2010.09.001.

Wicker P., Longley N., Breuer C., Revenue volatility in German nonprofit sports clubs, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2015, Vol. 44(1), DOI: https://doi.org/10.1177/0899764013499072.

Wyszyński A., Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku publicznego w Polsce. Economic performance of sports clubs charitable status in Poland, “Journal of Education, Health and Sport” 2015, Vol. 5(11), DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35676.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.153
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:38
Data złożenia artykułu: 2017-03-10 14:05:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Szczepan Kościółek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.