Wyzwania i możliwości marketingowe dystrybucji multikanałowej

Robert Lembrych-Furtak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu była analiza wyzwań i możliwości marketingowych w dystrybucji multikanałowej. Na podstawie analizy literatury została przedstawiona m.in. problematyka budowania marki multikanałowej. Omówiono także specyfię zarządzania relacjami z klientami w środowisku multikanałowym. Ponadto zwrócono uwagę na zjawisko stopniowego zanikania różnic między kanałami dystrybucji a kanałami komunikacji.

Słowa kluczowe


dystrybucja wielokanałowa; branding; komunikacja marketingowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Coelho F.J., Easingwood Ch., Multiple Channel Systems in Services: Pros, Cons and Issues, „The Service Industries Journal”, September 2004, Vol. 24, No. 5, http://dx.doi.org/10.1080/0264206042000276810

Dahmen P., Multi-Channel Strategies for Retail Financial Services: A Management-Framework for Designing and Implementing Multi-Channel Strategies, Springer Science & Business Media, Deutscher Universitäts-Verlag / GWV Fachvelage GmbH, Wiesbaden 2004; https://doi.org/10.1007/978-3-322-81828-7

Frazier G.L., Organizing and Managing Channels of Distribution, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Spring 1999, Vol. 27, No. 2; https://doi.org/10.1177/0092070399272007

Horst P., Dubo R., Don’t Let Big Data Bury Your Brand, „Harvard Business Review”, November 2015, Vol. 93, Issue 11.

Kanary S., How remarketing can drive results, „Landscape Management”, 2015, October 1

Leeflang P.S.H., Verhoef P.C., Dahlström P., Freundt T., Challenges and solutions for marketing in a digital era, „European Management Journal”, February 2014, Vol. 32, Issue 1; https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.12.001

Lembrych-Furtak R., Strategiczne aspekty zarządzania marką, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, 2015, vol. 49, nr 1; https://doi.org/10.17951/h.2015.49.1.63

Lipowski M., Kanał komunikacji a kanał dystrybucji – zanikanie różnic i ich konsekwencje, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 254, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016

Lipowski M., Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016

Melville A., Amazon Go is About Payments, not Grocery, „Forbest”, 2017, January 20, https://www.forbes.com/sites/groupthink/2017/01/20/amazon-go-is-about-payments-not-grocery/#509e4af567e4

Multichannel Marketing Strategy. AMA Workshop, American Marketing Association, March 2013, https://www.slideshare.net/NancyWulz/multi-channel-marketing-strategy-i

Neslin S.A., Shankar V., Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions, „Journal of Interactive Marketing”, 2009, Vol. 23, Issue 1; https://doi.org/10.1016/j.intmar.2008.10.005

Rowles D., Digital Branding: A Complete Step-By-Step Guide to Strategy, Tactics, and Measurement, Kogan Page, London 2014

Verhoef P.C., Beckers, S.F.M., van Doorn, J., Understand the perils of cocreation, „Harvard Business Review”, September 2013, Vol. 91, Issue 9

Verhoef P.C., Kannanb P.K., Inman J.J., From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing. Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing, „Journal of Retailing” 2015, Vol. 91, No. 2; https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005

Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Wirtualny sklep to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro, dlahandlu.pl, 13 grudnia 2012, http://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/wirtualny-sklep-to-wydatek-rzedu-kilkudziesieciu-tysiecy-euro,25924.html
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.151
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:20
Data złożenia artykułu: 2017-03-19 17:11:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 290
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Robert Lembrych-Furtak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.