Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych

Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest kontynuacją badań literaturowych dotyczących testu świadomego myślenia – CRT. Autorki, po zaprezentowaniu krótkiego rysu teoretycznego, analizują wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie ponad 500 studentów. Analizy dowodzą, że test CRT jest dobrym narzędziem prognozującym racjonalne zachowanie jednostek, a wyniki w tym teście są zróżnicowane w zależności od płci czy stosunku do wiary.


Słowa kluczowe


test świadomego myślenia (CRT); racjonalność; religia; płeć

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Calvillo D.P., Burgeno J.N., Cognitive reflection predicts: The acceptance of unfair ultimatum game offers, “Judgment and Decision Making” 2015, Vol. 10(4).

Czerwonka M., Test świadomego myślenia – heurystyki, religia, płeć, „Annales UMCS. Sectio H” 2016, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.19.

Czerwonka M., Rzeszutek M., Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2012, nr 122.

Eckel C.C., Grossman P.J., Men, Women and Risk Aversion: Experimental Evidence, [w:] C. Plott, V. Smith (eds.), Handbook of Experimental Economics Results, Elsevier, New York 2008.

Frederick S., Cognitive Reflection and Decision Making, “Journal of Economics Perspectives” 2005, Vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.1257/089533005775196732.

Hedges L.V., Nowell A., Sex Differences in Mental Test Scores, Variability and Numbers of High-Scoring Individuals, “Science” 1995, No. 269.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2012.

Ponti G., Rodriguez-Lara I., Social preferences and cognitive reflection: Evidence from a dictator game experiment, “Frontiers in Behavioral Neuroscience” 2015, Vol. 9, DOI: https://doi.org/10.3389/fnbeh.2015.00146.

Shenhav A., Rand D.G., Greene J.D., Divine Intuition: Cognitive Style Influences Belief in God, “Journal of Experimental Psychology: General” 2012, Vol. 141(3).

Toplak M.E., West R.F., Stanovich K.E., Assessing Miserly Information Processing: An Expansion of the Cognitive Reflection Test, “Thinking and Reasoning” 2014, No. 20.

Toplak M.E., West R.F., Stanovich K.E., The Cognitive Reflection Test as a Predictor of Performance on Heuristics and Biases Tasks, “Memory & Cognition” 2011, No. 39.

Welsh M., Burns N., Delfabbro P., The Cognitive Reflection Test: How Much More than Numerical Ability?, [w:] M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.75
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:31
Data złożenia artykułu: 2017-03-30 08:37:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 636
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.