Uwagi o ryzykach łańcuchów dostaw w handlu ze Wschodem

Mirosław Antonowicz, Arkadiusz Żurek

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostało przedstawione zagadnienie ryzyka w łańcuchach dostaw. Autorzy wyjaśnili istotę łańcucha dostaw, wskazali ryzyka związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw oraz przedstawili podstawowe rodzaje ryzyka w łańcuchach dostaw. Problematyka została osadzona w kontekście handlu ze Wschodem. Jej podjęcie było efektem osobistych doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej na rynkach wschodnich w obszarze działań wykonawczych i sprzedaży usług, w tym usług logistycznych. W konkluzji, mimo niekorzystnych uwarunkowań natury politycznej, ekonomicznej i ryzyk natury kulturowej, autorzy uznali, że warto szukać alternatyw rozwojowych na rynkach wschodnich.

Słowa kluczowe


łańcuch dostaw; ryzyko; handel

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biegański M., Hedging i nowoczesne usługi finansowe, AE Publishing, Poznań, 2001.

Bernstein P.L., Risk as a History of Ideas, Financial Analysis Journal, 1995. No 1

Chopra, S., Sodhi, S., Managing Risk to Avoid Supply–Chain Breakdown, MIT Sloan Management Review, vol. 46,2004. No 1.

Coyle J.J. E.J. Bardi E.J. Langley C. J. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warsaw, 2002.

Gaschi-Uciecha A., Istota ryzyka w procesach logistycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014. No 70.

Jennison B., Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministry of Finance RP., Warsaw, 2007.

Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, DIFIN, Warsaw.2010.

Kruczek M.,, Żebrucki, Z., Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji Lean, Logistyka, 2011, No 2

Krzanowska K.,, Ryzyko w projekcie Executives Hotel” realizowanym przez Grupę Nowy Styl, ALK Warsaw, 2016.

Kulińska E., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, Logistyka, 2007. No 1

Lusztyn M.G.,Value at Risk - zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, www.finanse.info.pl/artykuly

Małyszek E., Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, vol. 1, R. Knosala (ed.), PTZP, Opole 2015, pp. 914–925.

Manuj, I., Mentzer, J.T., Global Supply Chain Risk Management Strategies, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, vol. 38, no. 3, 2008, pp. 192–223.

Murray, A . PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami, Outperform Ltd., UK 2009.

Nowacki F., Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014. No 4.

PwC and the MIT Forum for Supply Chain Innovation Making the right risk decisions to strengthen operations performance, 2013.

Ślabska B., Andruczyk M., Przybyszewska K., Feliniak A., Zarządzanie ryzykiem w procesie zakupowym, ALK Warsaw 2016.

Szczepankiewicz W., Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, DIFIN, Warsaw,2011.

Szymczak, M., Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw, AE Publishing, Poznań, 2014

Wieteska G., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, DIFIN, Warsaw 2011

Zacher L.W., Kiepas A., Społeczeństwo a Ryzyko, Education Foundation TRANSFORMACJE, Warsaw, 1994.

Zakrzewska M., Analiza łańcucha dostaw telewizorów Sony Polska, ALK, Warsaw, 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.19
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:06
Data złożenia artykułu: 2017-04-02 12:50:45


Statystyki

Widoczność abstraktów - 389
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mirosław Antonowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.