Czynniki określające cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych

Jerzy Węcławski

Streszczenie w języku polskim


Przedsiębiorstwa rodzinne kierują się w swojej działalności zarówno typowymi celami ekonomicznymi, jak i specyficznymi, związanymi z rodzinnym charakterem własności. Celem prezentowanych badań jest określenie znaczenia celów działalności przedsiębiorstw rodzinnych i czynników determinujących kierowanie się poszczególnymi celami. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wywiadów kwestionariuszowych na ogólnopolskiej próbie 396 przedsiębiorstw rodzinnych. Ich wyniki wskazują na występowanie hierarchii celów w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa rodzinne przywiązują szczególną wagę do istnienia w długim okresie i niezależności ekonomicznej. Nie zidentyfikowano jednoznacznego wpływu określonych charakterystyk przedsiębiorstwa na kierowanie się poszczególnymi celami.


Słowa kluczowe


przedsiębiorstwa rodzinne; ład korporacyjny firm rodzinnych; cele przedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Achleitner A.-K. i in., Zielstrukturen in Familienunternehmen: Empirische Hinweise auf die Beziehung zwischen Unternehmens- und Familienzielen, „Zeitschrieft fűr KMU und Entrepreneurship“ 2010, Nr 3.

Arnoff C.E., McClure S.L.,Ward J.L., Sukcesja w firmach rodzinnych, Wydawnictwo MiP, Kraków 2012.

Aronoff C.E., Ward J.L., Family business values: How to assure a legacy of continuity and success, New York 2011.

Firma rodzinna to marka. Raport, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2017.

Firmy rodzinne w Polsce ’2014, PARP, Warszawa 2015.

Gersick K. i in., Generation to Generation – Live Cycles of the Family Business, Boston 1997.

Hepperle T., Stiftungen als Instrumente zur Lösung von Schnittstellenkonflikten in Familienunternehmen, Lohmar-Köln 2011.

Hiebl M.R.W., Die Rolle des Chief Financial Officer in groβen Familienunternehmen, Berlin 2012.

Jaskiewicz P., Klein S., The impact of goal alignment on board composition and board size in family businesses, “Journal of Business Research” 2007, Vol. 60(10), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.12.015.

Kersting H., Bitzer S., Dupierry R., Nachfolgermanagement in Familienunternehmen, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2014.

Klein S., Familienunternehmen. Theoretische und empirische Grundlagen, 3. Aufl., Eul Verlag, Lohmar–Köln 2010.

Leible S., Windthorst K. (Hrsg.), Nachfolgeplanung in Familienunternehmen, JWV, Bayreuth 2014.

Olson P.D. i in., The impact of the family and the business on family business sustainability, “Journal of Business Venturing” 2003, Vol. 18(5), DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00014-4.

Overview of Family Business Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, Final Report of the Expert Group, European Commission, November 2009.

Pernsteiner H., Węcławski J. (red.), Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Petzinger T. Jr., The New Pioneers: The Men and Women Who Are Transforming the Workplace and Marketplace, New York 1999.

Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

PwC, Badanie Firm Rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata, Instytut Biznesu Rodzinnego, 2015.

Schauer R., Kailer N., Feldbauer-Dürstmüller B. (Hrsg.), Mittelständische Unternehmen. Probleme der Unternehmensnachfolge, Trauner Verlag, Linz 2005.

Schweinsberg K., Koenen L.M., Fremdmanagement in Familienunternehmen, Bonn 2010.

Simon F.B. (Hrsg.), Die Familie des Familienunternehmens. Ein System zwischen Gefűhl und Geschäft, Heidelberg 2011.

Sten J., Transfers of Family Business to Non-Family Buyers. The Selling Business Family Perspective, Helsingsfors 2006.

Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324).

Wimmer R. i in., Familienunternehmen Auslaufmodell oder Erfolgstyp?, Wiesbaden 2005.

Ward J.L., Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability and Family Leadership, San Francisco 1987.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.333
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:51
Data złożenia artykułu: 2017-04-04 09:24:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jerzy Węcławski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.