Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni? Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Krzysztof Borowski

Streszczenie w języku polskim


Problematyka efektywności rynków finansowych, w tym występowanie efektu tygodniowego, zawsze stanowiła przedmiot zainteresowania badaczy. Zagadnienie to staje się niezwykle ważne z punktu widzenia oceny efektywności zarządzania portfelem aktywów, a także w ujęciu finansów behawioralnych. W artykule została zweryfikowana hipoteza występowania tzw. dni pechowych na przykładzie stóp zwrotu 22 indeksów giełdowych publikowanych przez GPW w Warszawie. Badaniu poddano stopy zwrotu obliczone w następujących ujęciach: cena zamknięcia – cena zamknięcia, overnight, cena otwarcia – cena otwarcia oraz cena otwarcia – cena zamknięcia dla sesji przypadających w następujących dniach: 13. i 4. dzień każdego miesiąca, 13. i piątek oraz 13. i wtorek każdego miesiąca, podczas gdy drugą grupą obserwacji były stopy zwrotu w trakcie pozostałych sesji. W dalszej części opracowania zamieszczono wyniki testowania hipotez statystycznych w ujęciu cena zamknięcia – cena zamknięcia dla sesji odbywających się 13. i w piątek oraz 13. i we wtorek, przy założeniu, że drugą grupę obserwacji stanowią stopy zwrotu odpowiednio w pozostałe piątki i wtorki.


Słowa kluczowe


efektywność rynków; anomalie kalendarzowe; stopa zwrotu 13. i piątek; stopa zwrotu 13. i wtorek; efekt pechowych dat

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aggarval R., Rivoli P., Seasonal and day-of-the-week effects in four emerging stock markets, “Financial Review” 1989, Vol. 24.

Agrawal A., Tandon K., Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries, “Journal of International Money and Finance” 1994, Vol. 13(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0261-5606(94)90026-4.

Auer B., Rottman H., Is there a Friday the 13th effect in emerging Asian stock markets?, “Journal of Behavioral and Experimental Finance” 2014, Vol. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2014.01.001.

Botha F., Stock returns and Friday the 13th effect in five African countries, “African Review of Economics and Finance” 2013, Vol. 4(2).

Boyle G., Hagan A., O’Connor S., Whitwell N., Emotion, fear and superstition in the New Zealand stock market, Working Paper New Zealand Institute for the Study of Competition and Regulation Inc., 2014.

Coutts J., Friday the thirteenth and the Financial Times industrial ordinary shares index 1935–94, “Applied Economics Letters” 1999, Vol. 6(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/135048599353843.

Defusco R., McLeavey D., Pinto J., Runkle D., Quantitative methods for investment analysis, United Book Press, Baltimore 2001.

Dyl E., Maberly E., The anomaly that isn’t there: A comment on Friday the Thirteenth, “Journal of Finance” 1988, Vol. 43(5), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb03971.x.

Fama E., Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, “Journal of Finance” 1970, Vol. 25(2), DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2325486.

Hirshleifer D., Jian M., Zhang H., Superstition and financial decision making, “Management Science” 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2016.2584.

Kalayaan C., Superstition in the Philippine stock market, “Review of Integrative Business and Economics Research” 2016, Vol. 5(2).

Kolb R., Rodriguez R., Friday the thirteenth: part VII – a note, “Journal of Finance” 1987, Vol. 42(5), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04373.x

Lucey B., Friday the 13th and the philosophical basis of financial economics, “Journal of Economics and Finance” 2000, Vol. 24(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02752610.

Patel J., Recent evidence on Friday the thirteenth effect in U.S. stock returns, “Journal of Business and Economics Research” 2011, Vol. 7(3), DOI: http://dx.doi.org/10.19030/jber.v7i3.2271.

Vargha A., Delaney H., Kruskal-Wallis test and stochastic homogeneity, “Journal of Educational and Behavioral Statistics” 1998, Vol. 23(2), DOI: http://dx.doi.org/10.3102/10769986023002170.

Zhang Y., Risen J., Hosey C., Reversing one’s fortune by pushing away bad luck, “Journal of Experimental Psychology” 2014, Vol. 143(3).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.37
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:28
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 14:49:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Krzysztof Borowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.