Intra- i intersektorowe konflikty interesów finansowych. W poszukiwaniu wstępu do teorii

Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło

Streszczenie w języku polskim


Sprzeczności i konflikty były, są i będą zjawiskiem powszechnym i wszechobecnym. Występują we wszystkich ludzkich wspólnotach, również w świecie polityki, gospodarki i finansów. Potencjalnym źródłem konfliktów są sprzeczności. Kiedy sprzeczność interesów zostaje ujawniona, powstaje sytuacja konfliktowa. Oprócz konfliktów interesów, które przynoszą skutki pozytywne, występują też konflikty destruktywne, które przyczyniają się do dezorganizacji państw, społeczności regionalnych, instytucji i przedsiębiorstw. Sprzeczności interesów finansowych i konflikty destruktywne w sferze finansów znajdują się w centrum rozważań w niniejszym artykule. Kluczowym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie o sposoby minimalizowania negatywnych konsekwencji konfliktów destruktywnych w sferze finansów. Celem głównym jest opracowanie podstaw/ram teoretyczno-metodycznych do teorii konfliktów w sferze finansów wraz ze sformułowaniem oryginalnej koncepcji good integrated governance, opartej głównie na założeniach ordoliberalizmu.

 


Słowa kluczowe


konflikt interesów; konflikty destruktywne; konfliktologia; bankowość i finanse; dobre zintegrowane rządzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Flejterski S., Zioło M., Ordofinanse. W poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2015, nr 8.

Galtung J., Theories of Conflict. Definitions, Dimensions, Negations, Formations, Columbia University Press, Columbia 1958.

Haunss S., Conflicts in Knowledge Society. The Contentious Politics of Intellectual Property, Cambridge University Press, Cambridge 2013, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139567633.

Mehran H., Stulz R.M., The economics of conflicts of interest in financial institutions, “Journal of Financial Economics” 2007, No. 85.

Moore D.A. (eds.), Conflicts of Interest. Challenges and Solutions in Business, Law, Medicine, and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Peters A. (eds.), Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

Reykowski J., Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów, „Nauka” 2011, nr 3.

Schelling T.C., Strategia konfliktu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Shiller R.J., Finanse a dobrobyt społeczny, PTE, Warszawa 2016.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.

Vinyamata E., Conflictology: A Multidisciplinary Vision, “Journal of Conflictology” 2010, No. 1.

Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.107
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:34
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 15:44:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.