Od pośrednictwa kredytowego do doradztwa w planowaniu finansów osobistych – ewolucja modelu niebankowego pośrednictwa finansowego w Polsce

Krzysztof Waliszewski

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano etapy ewolucji pośrednictwa finansowego w Polsce – od pośredników kredytowych do doradców (planerów finansowych). Ewolucja taka wynika z szeregu czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, regulacyjnym i technologicznym. Klienci oczekują nie tyle sprzedaży konkretnego produktu finansowego, co rozwiązania ich problemu finansowego, znalezienia najlepszej oferty. W perspektywie najbliższych lat oczekiwanie konsumentów będzie dotyczyło całościowego ujęcia ich przepływów finansowych wraz z rozpoznaniem celów i potrzeb, a dokumentem realizującym te oczekiwania będzie osobisty plan finansowy przygotowany przez doradcę finansowego. Jak wykazano w opracowaniu, doradztwo w obszarze planowania finansów osobistych w ujęciu holistycznym bardziej odpowiada i w przyszłości będzie odpowiadać na potrzeby klienta niż pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych.


Słowa kluczowe


pośrednictwo finansowe; pośrednictwo kredytowe; doradztwo finansowe; planowanie finansów osobistych; niebankowy pośrednik finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barembruch A., Modele współpracy pośredników kredytowych z bankami, [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce. Podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007.

Benston G.J., Smith C.W., A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation, “Journal of Finance” 1976, Vol. 31, No. 2, DOI: https://doi.org/10.2307/2326596.

Bitz M., Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1998.

Czechowska I.D., Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 92.

Financial Planning: Building the Global Profession, Financial Planning Standards Board Stakeholder Report, 2014, www.fpsb.org [dostęp: 10.03.2017].

Financial Planning Standards Board Reports Record Number of Certified Financial Planner Professionals Worldwide, Financial Planning Standards Board, 2017, www.fpsb.org/news/financial-planning-standards-board-reports-record-number-certified-financial-planner-professionals-worldwide [dostęp: 10.03.2017].

GUS, Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, 2006–2016, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.03.2017].

Korenik D., Niebankowa instytucja pośrednicząca jako szczególny podmiot pośrednictwa finansowego, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.

Korenik D., Non-banking financial intermediares in the strategy of a bank in the retail market, “Argumenta Oeconomica” 2000, No. 1–2.

Olszak M., Outsourcing w działalności bankowej, LexisNexis, Warszawa 2006.

Pyka I., Synteza wyników badań nad modelowaniem systemu pośrednictwa finansowego, [w:] T. Famulska (red.), Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Scholtens B., Wensveen D., The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What it Does (not) Explain, No. 2003/1 in SUERF Studies from SUERF, The European Money and Finance Forum.

Szklarska-Zięba M., Waliszewski K., Dokąd zmierza doradztwo finansowe z perspektywy najnowszych regulacji, referat wygłoszony podczas Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg, 2016.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Waliszewski K., Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2016.

Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.

Zajkowski R., Organizacja rynku systemów ratalnych, [w:] J. Węcławski, P. Karpuś (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Żagiel SA, Rynek kredytu ratalnego z 20-letniej perspektywy, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.321
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:50
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 18:07:37


Statystyki

Widoczność abstraktów - 307
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Krzysztof Waliszewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.