From Credit Intermediation to Advising on Personal Finance Planning – the Transformation of Non-Bank Financial Intermediation Model in Poland

Krzysztof Waliszewski

Abstract


The article presents the stages of the evolution of non-bank financial intermediation in Poland – from credit intermediaries to financial planners. The evolution results from a number of factors: economic, social, regulatory and technological. Customers expect not so much selling a particular financial product but a solution to their financial problem, find the best deal. In the next few years, we expect consumers will apply a holistic approach to their financial flows, along with the diagnosis of goals and needs, and the document implementing these expectations will be a personal financial plan prepared by the financial planner. As shown in the article, consultancy in the area of holistic, personal financial planning now is better responding and in the future will respond to customer needs than intermediation in the sale of financial products.


Keywords


financial intermediation; credit intermediation; financial advisory; personal finance planning; non-bank financial intermediary

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barembruch A., Modele współpracy pośredników kredytowych z bankami, [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce. Podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007.

Benston G.J., Smith C.W., A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation, “Journal of Finance” 1976, Vol. 31, No. 2, DOI: https://doi.org/10.2307/2326596.

Bitz M., Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1998.

Czechowska I.D., Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 92.

Financial Planning: Building the Global Profession, Financial Planning Standards Board Stakeholder Report, 2014, www.fpsb.org [dostęp: 10.03.2017].

Financial Planning Standards Board Reports Record Number of Certified Financial Planner Professionals Worldwide, Financial Planning Standards Board, 2017, www.fpsb.org/news/financial-planning-standards-board-reports-record-number-certified-financial-planner-professionals-worldwide [dostęp: 10.03.2017].

GUS, Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, 2006–2016, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.03.2017].

Korenik D., Niebankowa instytucja pośrednicząca jako szczególny podmiot pośrednictwa finansowego, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.

Korenik D., Non-banking financial intermediares in the strategy of a bank in the retail market, “Argumenta Oeconomica” 2000, No. 1–2.

Olszak M., Outsourcing w działalności bankowej, LexisNexis, Warszawa 2006.

Pyka I., Synteza wyników badań nad modelowaniem systemu pośrednictwa finansowego, [w:] T. Famulska (red.), Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Scholtens B., Wensveen D., The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What it Does (not) Explain, No. 2003/1 in SUERF Studies from SUERF, The European Money and Finance Forum.

Szklarska-Zięba M., Waliszewski K., Dokąd zmierza doradztwo finansowe z perspektywy najnowszych regulacji, referat wygłoszony podczas Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg, 2016.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Waliszewski K., Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2016.

Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.

Zajkowski R., Organizacja rynku systemów ratalnych, [w:] J. Węcławski, P. Karpuś (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Żagiel SA, Rynek kredytu ratalnego z 20-letniej perspektywy, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.321
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:50
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 18:07:37


Statistics


Total abstract view - 806
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Krzysztof Waliszewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.