Fundusze indeksowe jako racjonalna forma inwestowania oszczędności emerytalnych

Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko

Streszczenie w języku polskim


Zmiany zachodzące w systemach emerytalnych powodują, że coraz większa część odpowiedzialności za podejmowane decyzje jest przenoszona na przyszłych emerytów, którzy z reguły nie są świadomi ryzyka i kosztów związanych z inwestowaniem. Konieczne jest zatem, by zacząć ich informować o tym, że najlepszym dla nich rozwiązaniem jest lokowanie w funduszach indeksowych. Każda inna decyzja oznacza nieświadomą zgodę na zbyt duży udział funduszy inwestycyjnych w dochodach z lokowania powierzanych im oszczędności emerytalnych.


Słowa kluczowe


inwestowanie oszczędności emerytalnych; fundusze indeksowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Appel I.R., Gormley T.A., Keim D.B., Passive Investors, Not Passive Owners, “Journal of Financial Economics” 2016, Vol. 121(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.03.003.

Asness C.S., The Interaction of Value and Momentum Strategies, “Financial Analyst Journal” 1997, Vol. 27, No. 4

Birdthistle W.A., Empire of the Fund, Oxford University Press, New York 2016, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199398560.001.0001.

Blass J., Tymoczko D., Jak rozruszać Pracownicze Programy Emerytalne?, “Gazeta Wyborcza” 2003 (30 stycznia).

Bogle J.C., Putting Investors First, “Journal of Portfolio Management” 2016, Winter, DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2016.42.2.009.

Bogle J.C., The Arithmetic of ‘All-In’ Investment Expenses, “Financial Analyst Journal” 2014, Vol. 70, No. 1, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v70.n1.1.

Cremers M., Ferreira M.A., Matos P., Starks L., Indexing and Active Fund Management: International Evidence, “Journal of Financial Economics” 2016, Vol. 120(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.02.008.

Edesess M., Tsui K.L., Fabbri C., Peacock G., The 3 Simple Rules of Investing. Why Everything You’ve Heard about Investing Is Wrong – and What to Do Instead, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2014.

Ellis C.D., Investment Management Fees Are (Much) Higher Than You Think, “Financial Analyst Journal” 2012, Vol. 68, No. 3, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v68.n3.2.

Ellis C.D., The Index Revolution: Why Investors Should Join It Now, John Wiley & Sons, New York 2016.

ESMA, Supervisory work on potential closet index tracking, 2016, www.esma.europa.eu [access: 10.07.2017].

Fama E.F., Random Walks in Stock Market Prices, “Financial Analyst Journal” 1965, No. 21.

FCA, Asset Management Market Study, November, London 2016.

Fichtner J., Heemskerk E.M., Garcia-Bernardo J., Hidden Power of the Big Three? Passive Index Funds, Re-Concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk, “Business and Politics” 2017, Vol. 19(2).

Fisch J., Wilkinson-Ryan T., Why Do Retail Investors Make Costly Mistakes? An Experiment on Mutual Fund Choice, “University of Pennsylvania Law Review” 2014, Vol. 162.

French K.R., The Cost of Active Investing, “Journal of Finance” 2008, Vol. 63, No. 4, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01368.x.

Gensler L., Warren Buffett Slams Wall Street, Says $100 Billion Wasted on Investment Fees, “Forbes” 2017 (February 25).

Index we trust, “The Economist” 2016 (June 11).

Investment Association, Asset Management in the UK 2015–2016, The Investment Association Annual Survey, London 2016.

Jensen M.C., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23(2).

Malkiel B.G., The Efficient-Market Hypothesis and the Financial Crisis, [in:] A.S. Blinder, A.W. Lo, R.M. Solow (eds.), Rethinking the Financial Crisis, Russell Sage Foundation, New York 2012.

Malkiel B.G., Saha A., Hedge Funds: Risk and Return, “Financial Analyst Journal” 2005, Vol. 61, No. 6, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v61.n6.2775.

Miziołek T., Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Miziołek T., Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 862.

Nagel W., Fundusz Rezerwy Demograficznej – dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2.

NEST, Order and rules of the National Employment Savings Trust, 2016, September 5.

OECD, OECD Pensions Outlook, Paris 2016.

Sharpe W.F., Portfolio Theory and Capital Markets, McGraw-Hill, Boston 1970.

Sharpe W.F., The Arithmetic of Investment Expenses, “Financial Analyst Journal” 2013, Vol. 69(2), DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v69.n2.2.

Sławiński A., Tymoczko D., Dla kogo tropikalne wyspy?, „Rzeczpospolita” 2013 (10 stycznia).

Summers L., US Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound, “Business Economics” 2014, Vol. 49, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1057/be.2014.13.

Walden M.L., Active versus Passive Investment Management of State Pension Plans: Implications for Personal Finance, “Journal of Financial Counseling and Planning” 2015, Vol. 26(2).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.281
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:47
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 21:23:02

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.