Assessment of Tax Systems in EU Countries in the Light of Compliance with Tax Principles

Sławomir Franek, Adam Adamczyk

Abstract


The most frequently analyzed aspects of diversification and dynamics of tax systems are their structure and its impact on economic parameters such as economic growth or unemployment. In this paper, however, attention has been paid to the compliance of tax systems with tax principles. Hence, the purpose of this paper is to assess the functioning of the tax systems of selected EU countries in relation to the tax principles that were proposed by Adam Smith and for years have been the subject of extensive discussion. For each of the four classic tax principles, measures were proposed to assess their fulfillment. This allowed us to create a ranking of EU countries in terms of fulfilling these principles. A synthetic development measure method was used for this purpose.


Keywords


tax systems; tax principles; multidimensional analysis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.

Gajl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1986.

Dioda L., Structural determinants of tax revenue in Latin America and the Caribbean, 1990–2009, ECLAC, Mexico 2012.

European Commission, Taxation Reforms Database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/legacy/reformSearch.html [dostęp: 07.07.2017].

Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. 3, Oficyna, Warszawa 2010.

Heady C., Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy: A Survey, “Fiscal Studies” 1993, Vol. 14, No. 1.

Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.

Niesiobędzka M., Relacje państwo – podatnik jako predyktory moralności podatkowej, „Psychologia Społeczna” 2009, t. 43(11).

OECD, Tax Administration Database, www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/database [dostęp: 07.07.2017].

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

Pączkowska A., Walczak M., Polski system podatkowy w kontekście zasad podatkowych A. Smitha, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, SGH, Warszawa 2015.

Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1996.

Schneider F., Shadow Economies Database, https://knoema.com/atlas/sources/Friedrich-Schneider [dostęp: 07.07.2017].

World Bank, Paying Taxes Database, www.doingbusiness.org [dostęp: 07.07.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.115
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:35
Data złożenia artykułu: 2017-04-07 00:16:39


Statistics


Total abstract view - 1473
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Sławomir Franek, Adam Adamczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.