Determinants and Methodology of Choosing the Model for Merger of Municipal Companies (the Case of MPO and KHK)

Elżbieta Kubińska, Magdalena Łojewska, Mariusz Andrzejewski, Jakub Bator

Abstract


The article presents different models for cooperation of two municipal companies MPO and KHK. Multicriteria analysis is proposed as a method for selecting the optimal solution. As criteria affecting the implementation and functioning of the analyzed models, formal and legal aspects, tax aspects, financial analysis, waste management, social aspects and the experience of entities were taken into account. The criteria proposed are both quantitative e.g. financial analysis and qualitative e.g. social acceptance. On the basis of the multicriteria analysis, merger of companies by share apport of MPO to KHK and the acquisition has proved to be the optimal solution.


Keywords


municipal companies; mergers and acquisitions; multicriteria analysis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ambukita E., Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2014, z. 67.

Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016.

Błaszczyk T., Trzaskalik T., Wielokryterialne planowanie projektów, „Decyzje” 2007, nr 7.

Cieślukowski M., Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Czerwonka L., Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 4(723).

Ejersbo N., Structural changes in Danish municipalities as part of a changing public sector, “Public Productivity” 1996, Vol. 18, No. 2.

Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.

García-Marmolejo G., Escalona-Segura G., Van Der Wal H., Multicriteria Evaluation of Wildlife Management Units in Campeche, Mexico, “Journal of Wildlife Management” 2008, Vol. 72, No. 5, DOI: https://doi.org/10.2193/2006-050.

Hook J.C., Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Liber, Warszawa 2002.

Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.

Krzysztofek A., Fuzja, wrogie przejęcie – sposób na rozwój przedsiębiorstwa? Na przykładzie Vistula S.A., Wólczanka S.A., Galeria Centrum Sp. z o.o., W. Kruk S.A., „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2013, nr 1.

Lee Min-Yang A., Braden J.B., Examining Mergers in Small CWSs: The Role of Regulatory Compliance, “Journal – American Water Works Association” 2008, Vol. 100, No. 11.

Linde B., Schalk R., Experience of the Employment Relationship after a Merger, “Management Revue” 2006, Vol. 17, No. 4.

Raju K.S., Pillai C.R.S., Multicriterion decision making in performance evaluation of an irrigation system, “European Journal of Operational Research” 1999, Vol. 112, DOI: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00007-1.

Rozwadowska B., Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie)powodzeniem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2000.

Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.

Uchwała nr XCI/588/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r.

Uchwała nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.183
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:40
Data złożenia artykułu: 2017-04-07 15:27:41


Statistics


Total abstract view - 1019
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Elżbieta Kubińska, Magdalena Łojewska, Mariusz Andrzejewski, Jakub Bator

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.