Giełdowe produkty strukturyzowane o średnim ryzyku na przykładzie instrumentów dostępnych na GPW w Warszawie

Piotr Prewysz-Kwinto

Streszczenie w języku polskim


Giełdowe produkty strukturyzowane należą do jednych z najmłodszych instrumentów rynku finansowego. Naśladują one zachowanie wartości instrumentu podstawowego, na który zostały wystawione, a tym samym dają inwestorom możliwość osiągnięcia zysku wynikającego ze zmiany wartości instrumentu bazowego bez konieczności jego zakupu. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oferowanych jest wiele rodzajów produktów strukturyzowanych. Są to produkty inwestycyjne z pełną lub częściową ochroną kapitału, bez ochrony kapitału, a także produkty lewarowane, wystawiane na takie instrumenty bazowe, jak: indeksy giełdowe, ceny towarów, walut czy akcji krajowych i zagranicznych firm. Celem opracowania jest przedstawienie zasad funkcjonowania produktów strukturyzowanych o średnim ryzyku dostępnych na warszawskiej giełdzie oraz analiza rozwoju tego rynku.


Słowa kluczowe


produkty strukturyzowane; giełda papierów wartościowych; instrumenty finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biuletyn statystyczny GPW w Warszawie za rok 2014, 2015, 2016, www.gpw.pl [dostęp: 20.03.2017].

Brdyś T., Instrumenty strukturyzowane na rynku finansowym, „Zeszyty Programu Top 15” 2008, nr 2.

Deng G., Husson T., McCann C., Valuation of Structured Products, “Journal of Alternative Investments” 2014, Vol. 16, No. 4, DOI: https://doi.org/10.3905/jai.2014.16.4.071.

Kondrakiewicz T., Rozwój rynku produktów strukturyzowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 2(301).

Krzywda M., Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2010.

Kubacki D., Produkty strukturyzowane jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania pieniędzy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 266.

Raiffeisen Brokers, https://r-brokers.pl/certyfikaty/gpw-opis [dostęp: 20.03.2017].

Tomaszewski J., Giełdowe produkty strukturyzowane jako forma ekspozycji na ryzyko cenowe rynku metali szlachetnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.563.

Walczak M., Giełdowe produkty strukturyzowane – perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 31.

Walczak-Gańko M., Comparative analysis of exchange traded products markets in the Czech Republic, Hungary and Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 381.

World Federation of Exchanges Annual Statistics Guide, 2016, www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics [dostęp: 20.03.2017].

Zaremba A., Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.269
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:47
Data złożenia artykułu: 2017-04-18 17:32:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Piotr Prewysz-Kwinto

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.