Kształtowanie i zobrazowanie progresywnej skali podatkowej

Wojciech Stiller

Streszczenie w języku polskim


Większość państw stosuje progresywną skalę do opodatkowania dochodu osób fizycznych. W niniejszym artykule został omówiony zróżnicowany kształt progresywnej taryfy podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podwyższonej krańcowej stopy podatku, która wynika z wykluczenia podatników o wyższym dochodzie z zastosowania preferencji podatkowych w formie kwoty wolnej czy też obniżonej stopy podatkowej. Sytuacja taka może prowadzić do wyższego obciążenia podatkowego małżonków, którzy się wspólnie rozliczają. Analizę oparto na skalach podatkowych w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA.


Słowa kluczowe


Kształtowanie i zobrazowanie progresywnej skali podatkowej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, Entwurf eines Steuerreformgesetzes 1990, Drucksache 11/2157, 1988.

Endres D., Spengel C., International Company Taxation and Tax Planning, Kluwer Law International, 2015.

FDP, Die Mitte stärken, Deutschlandprogramm 2009, Programm der Freien Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009.

HM Revenue & Customs, Income Tax rates and allowances: current and past, 2016, www.gov.uk [access: 03.04.2016].

IBFD, European Tax Handbook 2016, Amsterdam 2016a.

IBFD, Global Individual Tax Handbook 2016, Amsterdam 2016b.

Johansen L., Public Economics, Amsterdam 1965.

Kirchhof P., Einkommensteuergesetzbuch – Ein Vorschlag zur Reform der Einkommen- und Körperschaftsteuer, 2003.

PWC, Worldwide Tax Summaries, Corporate Taxes 2016/17, Country chapters, North America, United States 2016, pp. 46–66.

Rose M., Vorschlag für eine Reform des Einkommensteuertarifs, „Wirtschaftsdienst“ 2011, Nr 5, DOI: https://doi.org/10.1007/s10273-011-1225-7, pp. 323–327.

Seidl C., Pogorelskiy K., Traub S., Tax Progression in OECD Countries. An Integrative Analysis of Tax Scales and Income Distributions, Springer 2013, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-28317-8.

Seidl C., Topritzhofer E., Grafendorfer W., An Outline of a Theory of Progressive Individual Income-Tax Functions, “Zeitschrift für Nationalökonomie/Journal of Economics” 1970, Vol. 30, No. 3/4, DOI: https://doi.org/10.1007/BF01289246, pp. 407–429.

Trybunał Konstytucyjny/Polish Constitutional Court (2015) judgment of 28 October 2015 in Case K 21/14.

Voigt A., Mathematische Theorie des Tarifwesens; Grundlagen der Kritik der Abgaben- und Preis-Tarife mit besonderer Berücksichtigung des preussichen Einkommensteuertarifs, Fisher, Jena 1912.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.289
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:48
Data złożenia artykułu: 2017-04-20 14:45:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wojciech Stiller

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.